Scannen vanaf het apparaat

 
De volgorde van het scannen van een document en het opslaan op een computer kan alleen worden uitgevoerd wanneer vanaf het apparaat wordt gescand.

Voordat u vanaf het apparaat gaat scannen

Voordat u vanaf het apparaat gaat scannen, moet u eerst instellingen voor het apparaat en een computer configureren. Voer de volgende stappen uit.
Het apparaat configureren
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen] [TCP/IP-instellingen].
4
Klik op [Bewerken...] bij [WSD-instellingen].
5
Schakel de selectievakjes [Gebruik WSD-scannen] en [Gebruik Scannen naar computer] in.
6
Klik op [OK].
7
Herstart de machine.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
De computer configureren
8
Open de printermap. De printermap weergeven
9
Klik op [Add a device] (Een apparaat toevoegen) of [Add a printer] (Een printer toevoegen).
10
Selecteer het apparaat als dit is gevonden en klik op [Next] (Volgende).

Scannen

1
Plaats één of meer documenten. Documenten plaatsen
Als u meerdere documenten wilt scannen, plaatst u deze in de documentinvoer.
2
Tik op <Scannen>.
3
Tik op <Computer>.
4
Tik op de bestemming.
Er kan maximaal één computer verbonden zijn.
5
Tik op <Scannen>.
6
Druk op .
Het scannen wordt gestart.
Tik op <Annuleren>  <Ja> om te annuleren.
Overige nuttige scanfuncties
U kunt gescande documenten opslaan op een USB-geheugenapparaat of deze als e-mailbijlagen verzenden. De documenten kunnen ook worden opgeslagen in gedeelde mappen en bestandsservers. U kunt deze functies rechtstreeks vanaf het apparaat uitvoeren.
0SJY-056