Opgeven met numerieke toetsen (e-mail)

 
Gebruik de numerieke toetsen op het bedieningspaneel om bestemmingen op te geven.
Als <Beperk nieuwe bestemmingen> is ingesteld op <Aan>, kunt u geen bestemmingen invoeren met de numerieke toetsen.
U kunt de numerieke toetsen alleen gebruiken bij het opgeven van de eerste bestemming. Als u extra bestemmingen wilt opgeven, gebruikt u het adresboek of een LDAP-server. Als u een bestemming wilt opgeven als een Cc- of Bcc-adres, moet u het adresboek gebruiken.
1
Tik op <Scannen>.
2
Tik op <E-mail>.
3
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
Tik op <A/a/12> om de gewenste invoermodus te selecteren.
Als u een verkeerd teken invoert, drukt u op . (Druk eenmaal op de toets om het laatst ingevoerde teken te wissen. Houd de toets langer ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen.)
0SJY-066