Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen

 
Door het aantal faxnummers dat bij het verzenden van documenten kan worden opgegeven, te beperken tot de nummers die al in het adresboek zijn opgeslagen, de nummers die eerder zijn gebruikt of de nummers waarnaar kan worden gezocht vanaf de LDAP-servers, verkleint u de kans op onjuiste bestemmingen en op het lekken van informatie door gebruikers. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers geen bestemmingen invoeren met de numerieke toetsen. Het is dan evenmin mogelijk om vermeldingen toe te voegen aan het adresboek of om bestaande vermeldingen te wijzigen.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Tik op <Beperk TX-functie>  <Beperk nieuwe bestemmingen>.
4
Tik op <Aan>.
 <Uit>
Hiermee worden de beperkingen voor nieuwe bestemmingen geannuleerd. Faxnummers en e-mailadressen kunnen nu weer op iedere manier worden opgegeven.
 <Aan>
Hiermee worden de beperkingen ingeschakeld. Gebruikers kunnen bestemmingen alleen selecteren in het adresboek of opzoeken op LDAP-servers.
Deze functie is niet van toepassing op het faxen vanaf een pc.
0SJY-089