Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren

Configureer de protocollen die worden gebruikt voor het afdrukken van documenten vanaf een netwerkcomputer. De ondersteunde protocollen zijn LPD, RAW en WSD (Web Services on Devices).
Om de poortnummers van protocollen te wijzigen, raadpleegt u Poortnummers wijzigen.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen] [TCP/IP-instellingen].
4
Configureer afdrukprotocollen.
LPD of RAW configureren
1
Klik op [Bewerken...] bij [LPD-instellingen] of [RAW-instellingen].
2
Configureer de instellingen.
[Gebruik LPD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via LPD. Als u niet afdrukt via LPD, schakelt u het selectievakje uit.
[Gebruik RAW-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via RAW. Als u RAW niet gebruikt om af te drukken, schakelt u het selectievakje uit.
[RX-time-out]
Geef op na hoeveel tijd een time-out op het apparaat moet plaatsvinden wanneer gegevens worden ontvangen.
3
Klik op [OK].
WSD configureren
1
Klik op [Bewerken...] in [WSD-instellingen].
2
Configureer de instellingen.
[Gebruik WSD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via WSD. Als u niet afdrukt via WSD, schakelt u het selectievakje uit.
[Gebruik WSD-bladeren]
Schakel dit selectievakje in om via WSD informatie over het apparaat op te halen van een computer. Dit selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het selectievakje [Gebruik WSD-afdrukken] inschakelt.
[Gebruik WSD-scannen]
WSD-bladeren is beschikbaar voor Windows Vista/7/8/8.1 en maakt het mogelijk om documenten naar een computer te scannen zonder dat u een scannerstuurprogramma hoeft te installeren. Schakel het selectievakje in om documenten te scannen via WSD. Als u WSD niet gebruikt voor scantaken, schakelt u het selectievakje uit.
[Gebruik Scannen naar computer]
Schakel dit selectievakje in om te scannen met WSD via het bedieningspaneel van het apparaat. Dit selectievakje kunt u alleen inschakelen als het selectievakje [Gebruik WSD-scannen] is ingeschakeld. Om scans uit te voeren, tikt u op <Scannen> en geeft u een computer op als scanbestemming (Scannen vanaf het apparaat).
[Gebruik Multicast Discovery]
Schakel dit selectievakje in als het apparaat moet reageren op multicast-discovery-opdrachten. Als het selectievakje is uitgeschakeld, blijft de slaapstand van het apparaat actief, zelfs als er multicast-discovery-berichten worden verstuurd in het netwerk.
3
Klik op [OK].
5
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
De instellingen voor LPD, RAW en WSD zijn ook bereikbaar via <Menu>.
WSD-netwerkapparaten instellen op Windows Vista/7/8/8.1
De WSD-printer en -scanner kunnen worden toegevoegd vanuit de printermap. Open de printermap (De printermap weergeven) klik op [Add a device] (Een apparaat toevoegen) of [Add a printer] (Een printer toevoegen) en volg de aanwijzingen op het scherm. Zie Installatiehandleiding MF-stuurprogramma voor meer informatie over het installeren van MF-stuurprogramma's voor de WSD-netwerkprinter.
0SJY-06X