Bestemmingen controleren vóór het verzenden van documenten

Door het faxnummer twee keer in te voeren verkleint u de kans dat een document door onjuiste invoer naar een verkeerd nummer wordt gestuurd. Gebruik functies die in dit gedeelte worden beschreven als u vertrouwelijke documenten verzendt.

Scherm weergeven voor het bevestigen van faxnummers

U kunt instellen dat een faxnummer dat is ingevoerd met de numerieke toetsen ter bevestiging nogmaals moet worden ingevoerd. Op deze manier verkleint u de kans dat een document door onjuiste invoer naar een verkeerd nummer wordt gestuurd.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Tik op <Beperk TX-functie>  <Bevestig ingevoerd faxnummer>.
4
Tik op <Aan>.
 <Uit>
Selecteer deze optie als u het scherm voor het bevestigen van faxnummers niet wilt weergeven.
 <Aan>
Selecteer deze optie als u het scherm voor het bevestigen van faxnummers wel wilt weergeven.

Bestemmingen in het adresboek weergeven

Als u codes voor verkort kiezen gebruikt om bestemmingen om te geven, moet u onthouden welke bestemming (of groep) aan een code is gekoppeld. Als u niet alle codes weet, bestaat de kans dat u documenten naar verkeerde bestemmingen stuurt. U kunt dit voorkomen door in te stellen dat de gegevens van de geselecteerde code voor verkort kiezen worden weergegeven op het apparaat voordat de documenten naar die bestemming worden verzonden.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Tik op <Beperk TX-functie>  <Bevestiging TX-kiescode>.
4
Tik op <Aan>.
 <Uit>
Selecteer deze optie om de details van de ingevoerde code voor verkort kiezen niet weer te geven.
 <Aan>
Selecteer deze optie om de details van de ingevoerde code voor verkort kiezen weer te geven.
0SJY-08E