Met TLS gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand

U kunt met behulp van Transport Layer Security (TLS) de communicatie coderen die plaatsvindt tussen het apparaat en een webbrowser op de computer. TLS is een mechanisme voor het coderen van gegevens die via het netwerk worden verzonden of ontvangen. TLS moet zijn ingeschakeld wanneer u de UI op afstand gebruikt voor het opgeven van instellingen voor IPSec (Methode gedeelde sleutel), verificatie met IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) of SNMPv3. Als u TLS wilt gebruiken voor de UI op afstand, moet u een sleutelpaar instellen en de functie TLS inschakelen. Genereer of installeer het sleutelpaar voor TLS voordat u TLS inschakelt (Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten).
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen] [TCP/IP-instellingen].
4
Klik op [Sleutel en certificaat...] bij [TLS-instellingen].
5
Klik op [Registreer standaardsleutel] naast het sleutelpaar dat u wilt gebruiken.

Details van een certificaat weergeven
U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de juiste tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen, handtekeningsleutels en certificaten verifiëren
6
Schakel TLS in voor de UI op afstand.
1
Klik op [Beveiligingsinstellingen] [Instellingen externe UI].
2
Klik op [Bewerken...].
3
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
U kunt de TLS-gecodeerde communicatie in- of uitschakelen vanaf <Menu>. Gebruik TLS
De UI op afstand starten met TLS
Als u probeert de UI op afstand te starten terwijl TLS is ingeschakeld, kan er een waarschuwing worden weergegeven met betrekking tot het beveiligingscertificaat. Controleer in dat geval of de juiste URL is ingevoerd in het adresveld en ga dan verder om het scherm van de UI op afstand weer te geven. De UI op afstand starten
TLS inschakelen voor e-mail
Als de SMTP-server en de POP3-server ondersteuning bieden voor TLS, kunt u TLS inschakelen voor communicatie met deze servers (E-mailinstellingen configureren). Neem voor meer informatie over de SMTP-server en de POP3-server contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder.
0SJY-08R