Voorkeuren

 
Alle instellingen voor het display en de Engelse toetsenbordindeling worden kort toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ().
Sterretjes (*)
Opties die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd, hebben per land of regio afwijkende standaardinstellingen.

Weergave-instellingen

Standaardscherm na opstart/herstel
Standaard wordt het startscherm weergegeven wanneer u de machine inschakelt of nadat er een automatische reset is uitgevoerd. U kunt echter een ander scherm kiezen dat standaard moet worden weergegeven in deze situaties.
Start
Kopiëren
Fax
Scannen
Geheugenmedia afdruk
Instellingen knopweergave startscherm
Geef veelgebruikte instellingen voor kopiëren, faxen en scannen op die u wilt weergeven op het scherm Start. U kunt de knoppen op het scherm Start ook anders rangschikken en lege ruimten op het scherm invoegen/verwijderen.
Veelgebruikte kopieerinstellingen opslaan
Veelgebruikte faxinstellingen opslaan
Veelgebruikte scaninstellingen opslaan (E-mail/Gedeelde map/Bestandsserver)
Selecteer weer te geven knop
Favoriete kopieerinstellingen
Favoriete faxinstellingen
Favoriete scaninstellingen
 
Stel weergavevolgorde in
 
Invoegen en lege wissen
Helderheid
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie van de machine.
Vijf niveaus
Omwisselen schermkleuren
Selecteer <Aan> om de schermkleuren om te wisselen. Selecteer <Aan> als het scherm lastig te lezen is, zelfs nadat u de helderheid hebt aangepast met de optie <Helderheid>.
Uit
Aan
Millimeter/inch invoerschak.
Selecteer de maateenheid.
Millimeter
Inch
Melden om scangebied origineel te reinigen
Geef op of een foutbericht moet worden weergegeven bij detectie van vuil in de aanvoer.
Uit
Aan
Duur berichtweergave
Als er twee berichten worden weergegeven op het scherm, bepaalt deze optie hoelang elk bericht wordt weergegeven voordat het volgende bericht opnieuw wordt weergegeven.
1 t/m 2 t/m 5 (sec.)
Schuifsnelheid
Selecteer deze optie om de snelheid voor het scrollen (bladeren) op het scherm in te stellen op één van de drie niveaus.
Langzaam
Standaard
Snel
Cursorverplaatsing
Met deze optie kunt u instellen hoe de cursor wordt verplaatst nadat u een teken hebt ingevoerd op het scherm. Selecteer <Automatisch> om de cursor na ongeveer één seconde automatisch achter het ingevoerde teken te plaatsen. Selecteer <Handmatig> als u de cursor zelf achter het ingevoerde teken wilt plaatsen.
Automatisch
Handmatig
Taal*
Kies deze optie om de taal te selecteren voor het bedieningspaneel, rapporten en lijsten.
English, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Greek, Estonian, Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Catalan, Polish, Latvian, Lithuanian
Taal externe UI*
Hiermee selecteert u de taal voor de schermen van de UI op afstand.
English, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Polish

Engelse toetsenbordindeling

Hiermee kunt u de indeling van een Engels USB-toetsenbord configureren als dit op het apparaat is aangesloten.
VS-indeling
VK-indeling
0SJY-09F