Problemen met installatie/instellingen

Zie ook Veelvoorkomende problemen.
Pictogrammen in de beschrijving
   Probleem met de bekabelde LAN-verbinding

De UI op afstand wordt niet weergegeven.   

Zijn <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> ingesteld op <Aan>?
HTTP-communicatie uitschakelen
De UI op afstand uitschakelen
Als het apparaat is verbonden met een bekabeld LAN, controleert u of de kabel goed is aangesloten en of het IP-adres juist is ingesteld. Start de UI op afstand vervolgens opnieuw.
Raadpleeg "Aan de slag" Meegeleverde documentatie of Netwerkinstellingen weergeven voor instructies.

Er kan geen verbinding met het netwerk worden gemaakt.   

Het IP-adres is mogelijk niet goed ingesteld. Stel het IP-adres nogmaals in.
IP-adressen instellen

U weet niet zeker welk IP-adres is ingesteld.   

Netwerkinstellingen weergeven

U kunt een fax niet verzenden of ontvangen via een glasvezelverbinding.   

Het apparaat is bedoeld voor gebruik met analoge lijnen. Als u een glasvezelverbinding of IP-telefoonlijn gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet juist, afhankelijk van de omgeving of aangesloten apparaten. Neem in dat geval contact op met de provider van de glasvezelverbinding of IP-telefoon.

De machine belt in naar een onbedoelde bestemming (als er een inbelrouter is aangesloten op het netwerk).   

Als een inbelrouter geen broadcast-pakketten hoeft door te geven, stelt u de router zo in dat deze pakketten niet worden doorgegeven. Als de inbelrouter broadcast-pakketten moet doorgeven, controleert u of de instellingen juist zijn.
Als er een DNS-server is opgesteld in een extern netwerk, stelt u het IP-adres in voor de verbinding en niet de hostnaam, zelfs niet als er verbinding wordt gemaakt met de apparaten die deel uitmaken van het netwerk waarop het apparaat is aangesloten.
Als er een DNS-server is opgesteld in een netwerk waarvan het apparaat deel uitmaakt en de gegevens van de apparaten die zijn verbonden met een extern netwerk zijn geregistreerd op de DNS-server, controleert u of de instellingen juist zijn.
0SJY-0A4