Veelvoorkomende problemen

Als er problemen ontstaan tijdens het gebruiken van de machine, controleer dan de tips in dit gedeelte voordat u contact met ons opneemt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw Canon dealer.

Controleer de volgende punten

Is de machine ingeschakeld? Is het netsnoer aangesloten?

Als het apparaat is ingeschakeld maar niet reageert, zet u het apparaat uit, controleert u of het netsnoer goed is aangesloten en zet u het apparaat weer aan. Raadpleeg "Aan de slag" voor instructies.

Zijn het telefoonsnoer, de LAN-kabel en de USB-kabel goed aangesloten?

Controleer of deze kabels goed zijn aangesloten. Controleer of u de aansluiting voor het telefoonsnoer niet per ongeluk voor een andere kabel hebt gebruikt en omgekeerd.
De telefoonlijn aansluiten
Onderdelen en de bijbehorende functies

Is de slaapstand geactiveerd?

Als u het apparaat gedurende bepaalde tijd niet gebruikt, wordt de slaapstand geactiveerd om stroom te besparen. U kunt dan geen bewerkingen uitvoeren.
Als u de slaapstand wilt uitschakelen, drukt u op .

Wordt er een bericht weergegeven op het display?

Als er sprake is van een probleem, wordt er een bericht weergegeven.
Er wordt een foutbericht weergegeven
Als het probleem blijft optreden
Klik op de koppeling die overeenkomt met het probleem.
0SJY-0A3