Problemen bij het afdrukken

Zie ook Veelvoorkomende problemen.

De afdrukresultaten zijn niet goed. Het papier is gekreukeld of krult om.

Als u niet goed kunt afdrukken

U kunt niet afdrukken.

Is er een printerstuurprogramma op uw computer geïnstalleerd en werkt dit programma goed?
Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Het afdrukken gaat langzaam.*

Maak ruimte vrij door gegevens in het geheugen af te drukken of te verwijderen.
Documenten afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen
Documenten in het geheugen controleren/verwijderen
Schakel Beveiligd afdrukken uit als u deze functie niet gebruikt.
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd
 
* Als het geheugen bijna vol is, wordt het apparaat trager, net zoals bij een computer. Er is dus geen sprake van een foutsituatie.

U kunt niet afdrukken met Google Cloudprinter.

Google Cloud Print gebruiken

Drukt u af via een afdrukserver met behulp van de lpr opdracht?

Om PDF-gegevens ononderbroken af te drukken met behulp van de lpr opdracht, drukt u taken één voor één af met tussenpozen volgens de instelling voor <Timeout>.
Time-out
0SJY-0A6