Google Cloud Print gebruiken

Google Cloudprinter is een service waarmee gebruikers met een Google-account kunnen afdrukken vanuit programma's zoals Google Documenten™ of Gmail™ via een smartphone, tablet of computer die is verbonden met internet. In tegenstelling tot conventioneel afdrukken vanaf een computer kunt u met Google Cloudprinter afdrukken zonder een printerstuurprogramma te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een e-mail wilt afdrukken of bestanden die zijn meegestuurd met een e-mail, kunt u dit doen met Gmail op uw mobiele apparaat. De afdrukken liggen dan klaar als u bij de machine komt.
Als u het apparaat gaat registreren of wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om documenten af te drukken, moet het apparaat verbinding kunnen maken met internet. U bent ook verantwoordelijk voor alle kosten voor de internetverbinding.
Het is mogelijk dat deze functie niet is toegestaan in bepaalde landen of regio's.
Google Cloudprinter biedt geen ondersteuning voor afdrukken vanaf IPv6-adressen.
U kunt Google Cloudprinter alleen gebruiken met een Google-account. Als u die nog niet hebt, gaat u naar de website van Google en maakt u een account.

De apparaatinstellingen controleren

Controleer de volgende punten voordat u Google Cloudprinter gaat instellen:
Zorg dat er een IPv4-adres is toegewezen aan het apparaat en dat het apparaat via het netwerk is verbonden met een computer. Verbinding maken met een bekabeld LAN
Zorg ervoor dat de datum, de tijd en de tijdzone juist zijn. Instellingen Datum en tijd
Als de functie Afdeling ID beheer is ingeschakeld, moet het apparaat zo zijn geconfigureerd dat afdrukken vanaf een computer ook mogelijk is wanneer er geen afdelings-id en pincode worden ingevoerd. Afdeling-ID beheer inschakelen

Google Cloudprinter-instellingen wijzigen

Schakel de functie Google Cloudprinter van de machine in. U kunt de functie Google Cloudprinter van de machine ook uitschakelen.
1
Tik op <Menu> in het scherm Start.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Selecteer <Instellingen Google Cloudprinter>  <Google Cloudprinter inschakelen>.
4
Tik op <Aan> of <Uit>.

Het apparaat registreren bij Google Cloudprinter

Als u de machine registreert bij Google Cloudprinter, kunt u overal afdrukken.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]  [Instellingen Google Cloudprinter].
4
Klik op [Registreren...] in [Registratiestatus].
Als [Registreren...] niet beschikbaar is
U moet Google Cloudprinter inschakelen. Klik op [Bewerken...], schakel het selectievakje [Google Cloudprinter gebruiken:] in en klik op [OK].
Het apparaat opnieuw registreren
Als u het apparaat opnieuw wilt registreren omdat de eigenaar van het apparaat is veranderd of vanwege andere redenen, moet u de registratie van het apparaat eerst ongedaan maken en het apparaat vervolgens opnieuw registreren.
5
Klik op de koppeling van de URL die wordt weergegeven voor [URL voor registratie].
6
Volg de aanwijzingen op het scherm om de machine te registreren.
U kunt vanuit een Google Cloudprinter-compatibele toepassing afdrukken, zoals Google Chrome™, Gmail en Google Docs.
Ga naar de website van Google Cloudprinter voor informatie over de meest recente programma's die ondersteuning bieden voor Google Cloudprinter.
 
Registreren vanaf een mobiel apparaat of Google Chrome
U kunt het apparaat ook registreren vanaf een mobiel apparaat of Google Chrome.*. Het display van de machine geeft het volgende bevestigingsscherm weer voordat de registratie is voltooid. Druk op <Ja> om de registratie te voltooien.
Voor meer informatie over de registratieprocedure raadpleegt u de handleiding van uw mobiele apparaat of de website van Google Cloudprinter.
0SJY-0FL