Problemen bij het faxen of met de telefoon

Zie ook Veelvoorkomende problemen.

Problemen bij het verzenden

Een fax wordt niet verzonden.

Is de externe telefoonlijn bezet? Wacht tot de lijn vrij is.
Is er een fout opgetreden? Druk het communicatiebeheerrapport af en bekijk de inhoud.
Communicatiebeheerrapport 
Is de telefoonlijn goed ingesteld?
De telefoonlijn aansluiten
Als u een fax naar het buitenland stuurt, voeg dan pauzes toe aan het faxnummer.
Faxen verzenden

Een fax kan niet worden verzonden naar een eerder gekozen bestemming.

Hebt u het apparaat uitgeschakeld? In dat geval worden eerdere bestemmingen namelijk gewist.
Hebt u <Beperk nieuwe bestemmingen> ingesteld op <Aan>? In dat geval zijn de eerder gekozen bestemmingen nu niet meer beschikbaar.
Hebt u <Beperk opnieuw verz. vanuit log> ingesteld op <Aan>? Als dat zo is, kunt u geen eerder gekozen bestemmingen opgeven.

U kunt een fax niet verzenden via een glasvezelverbinding.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik met analoge lijnen. Als u een glasvezelverbinding of IP-telefoonlijn gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet juist, afhankelijk van de omgeving of aangesloten apparaten. Neem in dat geval contact op met de provider van de glasvezelverbinding of IP-telefoon.

De uitvoer van een verzonden fax is niet goed.

Reinig de glasplaat of de documentinvoer. Als dit niet helpt, ligt het probleem mogelijk bij het faxapparaat van de ontvanger.
Glasplaat
Documentinvoer

Problemen bij het ontvangen

De uitvoer van een ontvangen fax is niet goed. Het papier is gekreukeld of krult om.

Als u niet goed kunt afdrukken

Er kan niet automatisch worden geschakeld tussen de telefoon en de fax.

Controleer of de ontvangstmodus is ingesteld op <Fax/tel automatisch schakelen>, <Antwoordapparaat> of <Netwerkomschakelaar>.
De ontvangstmodus selecteren
Misschien is er nog weinig ruimte in het geheugen beschikbaar. Maak ruimte vrij door gegevens in het geheugen af te drukken of te verwijderen.
Documenten in het geheugen controleren/verwijderen
Documenten afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen

Een fax kan niet automatisch worden ontvangen.

Controleer of de ontvangstmodus is ingesteld op <Fax/tel automatisch schakelen>, <Automatisch>, <Antwoordapparaat> of <Netwerkomschakelaar>.
De ontvangstmodus selecteren
Misschien is er nog weinig ruimte in het geheugen beschikbaar. Maak ruimte vrij door gegevens in het geheugen af te drukken of te verwijderen.
Documenten in het geheugen controleren/verwijderen
Documenten afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen

U kunt een fax niet ontvangen via een glasvezelverbinding.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik met analoge lijnen. Als u een glasvezelverbinding of IP-telefoonlijn gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet juist, afhankelijk van de omgeving of aangesloten apparaten. Neem in dat geval contact op met de provider van de glasvezelverbinding of IP-telefoon.
0SJY-0A7