Neteja de la unitat de fixació

Si la unitat de fixació està bruta, la impressió pot presentar marques irregulars. Seguiu el procediment descrit a continuació per netejar la unitat de fixació. Tingueu en compte que no podeu netejar la unitat de fixació si l'equip té documents en espera de ser impresos. Per netejar-la, necessiteu paper normal de mida A4 o Letter. Col·loqueu el paper al calaix de paper o a la safata multiús abans de portar a terme el procediment següent. Càrrega de paper
Abans d'efectuar la neteja, comproveu que quedi prou quantitat als cartutxos de tòner. Comprovació de la quantitat restant de consumibles

Per a LBP664Cx / LBP663Cdw

Heu de triar un dels dos procediments de neteja en funció de les marques irregulars que presenti el paper. Per netejar la unitat de fixació, primer cal <Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>/<Net. unitat fix. (red. taca cara post.)>. Si aquesta acció no té cap efecte, proveu de <Netejar la unitat de fixació>.

Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).

La neteja serà més eficaç si es duu a terme aproximadament una hora després de finalitzar la sessió d'impressió anterior.
També es pot configurar de manera que la neteja es realitzi automàticament en un temps efectiu. <Neteja autom. conjunt de fixació>
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>.
3
Seleccioneu <Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>/<Net. unitat fix. (red. taca cara post.)>.
4
Comproveu que la mida i el tipus de paper que es mostra a la pantalla estigui carregat a l'equip.
5
Seleccioneu <Acceptar>  <Inici>.
A l'equip model de LCD en blanc i negre, premeu .
Comença la neteja. Quan es mostri un missatge en què es notifiqui que la neteja ha finalitzat, premeu  per tornar a la pantalla Inici.
Quan s'hagi completat l'acció <Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>/<Net. unitat fix. (red. taca cara post.)>, s'expulsarà un full de paper en blanc. Si el problema no millora, feu també l'acció <Netejar la unitat de fixació>.

Netejar la unitat de fixació

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>.
3
Seleccioneu <Netejar la unitat de fixació>.
4
Comproveu que la mida i el tipus de paper que es mostra a la pantalla estigui carregat a l'equip.
5
Seleccioneu <Acceptar>  <Inici>.
A l'equip model de LCD en blanc i negre, premeu .
Comença la neteja. Quan es mostri un missatge en què es notifiqui que la neteja ha finalitzat, premeu  per tornar a la pantalla Inici.
Quan s'hagi completat l'acció <Netejar la unitat de fixació>, s'expulsarà un full de paper amb un patró imprès.

Per a LBP623Cdw / LBP621Cw

Netejar la unitat de fixació

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>.
3
Seleccioneu <Netejar la unitat de fixació>.
4
Comproveu que la mida i el tipus de paper que es mostra a la pantalla estigui carregat a l'equip.
5
Seleccioneu <Acceptar>  <Inici>.
A l'equip model de LCD en blanc i negre, premeu .
Comença la neteja. Quan es mostri un missatge en què es notifiqui que la neteja ha finalitzat, premeu  per tornar a la pantalla Inici.
Quan s'hagi completat l'acció <Netejar la unitat de fixació>, s'expulsarà un full de paper amb un patró imprès.
551E-06C