<Accessibilitat>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb l'accessibilitat, com ara la inversió dels colors de la pantalla i el temps de visualització dels missatges, juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Asteriscs (*)
Pot ser que les opcions marcades amb un asterisc (*) no es mostrin segons el model que utilitzeu, les opcions o altres elements de les opcions.

<Invertir els colors de la pantalla>

Seleccioneu <Activat> per invertir els colors de la pantalla. Seleccioneu <Activat> si la pantalla costa de veure's fins i tot després que s'hagi ajustat la lluminositat a <Lluminositat>.
<Desactivat>
<Activat>

<Lluminositat>

Ajusteu la lluminositat de la pantalla perquè s'adapti a la ubicació d'instal·lació de l'equip.
Cinc nivells

<Contrast> *

Ajusteu el contrast (la diferència entre les parts clares i fosques) de la pantalla per adaptar-se a la ubicació de la instal·lació de l'equip.
Set nivells

<Temps de visualització de missatges>

Especifiqueu l'interval en segons al qual es mostren dos missatges diferents alternativament.
1 a 2 a 5 (s)

<Velocitat desplaçament> *

Podeu seleccionar entre tres nivells per ajustar la velocitat de desplaçament de la pantalla.
<Lenta>
<Estàndard>
<Ràpida>

<Tipus despl. cursor> *

Configureu com es mou el cursor després d'introduir un caràcter a la pantalla. Si se selecciona <Automàtic>, el cursor es mou automàticament al camp d'entrada següent un cop s'ha introduït text. Si se selecciona <Manual>, utilitzeu per moure el cursor.
<Automàtic>
<Manual>
551E-05J