<Preferències>

Asteriscs (*)
Pot ser que les opcions marcades amb un asterisc (*) no es mostrin segons el model que utilitzeu, les opcions o altres elements de les opcions.
Element
Descripció
En aquesta secció es descriuen les opcions relacionades amb la visualització de la pantalla.
En aquesta secció es descriuen les opcions del teclat USB.
En aquesta secció es descriuen les opcions del temporitzador i d'energia.
En aquesta secció es descriuen les opcions de xarxa.
En aquesta secció es descriuen les opcions d'USB i altres opcions pertinents.
En aquesta secció es descriuen les opcions per millorar l'accessibilitat, com ara la inversió dels colors de la pantalla i la configuració del temps de visualització dels missatges.
En aquesta secció es descriuen les opcions de volum del so.
551E-059