<Opcions de volum>

Es mostra una llista de totes les opcions per generar el so de confirmació d'una tecla que es prem, el so que indica la finalització del procés d'impressió i altres sons, juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Per obtenir informació sobre els procediments de les opcions, consulteu Configuració dels sons.

<To d'entrada>

Seleccioneu si cal generar un to d'entrada en prémer una tecla del tauler de control.
<Desact.>
<Activat>

<To d'entrada no vàlida>

Seleccioneu si cal generar un to quan s'ha realitzat una operació amb tecles no vàlida, per exemple, quan s'ha introduït un valor numèric no vàlid.
<Desact.>
<Activat>

<To reposició consumibles>

Seleccioneu si cal generar un to que indiqui que queda poc per arribar al final de la vida útil del cartutx de tòner.
<Desact.>
<Activat>

<To d'avís>

Seleccioneu si voleu generar un to que indiqui que s'ha produït un problema a l'equip, com ara un callament de paper o una operació incorrecta, o premeu una tecla inoperable.
<Desact.>
<Activat>

<To de fi de treball>

Seleccioneu si cal generar un to quan la impressió hagi finalitzat.
<Desact.>
<Activat>

<Alerta d'estalvi d'energia>

Seleccioneu si cal generar el to de notificació quan l'equip entri o surti del mode repòs.
<Desact.>
<Activat>
551E-05K