Používanie zdieľanej tlačiarne

V tejto časti je vysvetlený postup zdieľania zariadenia s počítačmi v tej istej sieti.