Inštalácia ako tlačový server

V tejto časti sa vysvetľuje konfigurácia nastavení zdieľania a inštalácie ovládača na používanie počítača pripojeného k zariadeniu ako tlačový server.
POZNÁMKA
Keď sú nastavené [Podnikové ID] a [PIN] pre funkcie správy podnikových ID v nastaveniach tlače na strane servera, nezohľadnia sa v nastaveniach tlače na strane klienta.

Predpoklady

Pri spustení počítača sa prihláste ako používateľ s oprávneniami správcu.

Postupy

1.
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2.
Ak sa zobrazí obrazovka [Výber procesu], vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] a [Canon Driver Information Assist Service] → kliknite na položku [Ďalej].
3.
V zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať → kliknite na položku [Ďalej].
4.
V prípade potreby vyberte položku [Používať ako zdieľanú tlačiareň] → zmeňte položku [Zdieľaný názov] → kliknite na položku [Ďalej].
Ak je k zdieľanej tlačiarni pripojený klientsky počítač s operačným systémom, ktorý sa líši od tlačového servera, kliknite na položku [Ovládače na pridanie] a vyberte alternatívny ovládač, ktorý sa automaticky stiahne.
5.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Ukončiť].

Príbuzné témy