Zmena nastavení podľa prostredia používania

Táto časť opisuje nastavenia zdieľanej tlačiarne, prepínanie portov a inštaláciu súborov PPD.