Satulaprässikäsittely satulasidottuja vihkoja luotaessa

Kun käytetään vihkosen tulostuksessa satulanidontaa, voit painaa sidottua osaa siten, että se litistyy.
1.
Avaa [Perusasetukset]- tai [Viimeistely]-välilehti.
2.
Valitse [Vihkotulostus] kohdasta [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus] tai [Tulostustyyli].
3.
Valitse viimeistely kohdasta [Satulanidonnan asetus].
Jos valitset [Taitto + Satulanidonta + Leikkaus]/[Taitto + Leikkaus] -kohdasta [Satulanidonnan asetus], aseta leikkausleveyden säätömenetelmä [Viimeistely]-välilehdessä.
4.
Napsauta [Vihko]-painiketta.
5.
Avaa esiin tulevassa valintaikkunassa [Vihkon asetukset] -välilehti.
6.
Valitse [Satulaprässi] → määritä satulaprässikäsittelyn voima kohdassa [Satulaprässin säätö].
7.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää