Utskrift fra en datamaskin

Dette forklarer den grunnleggende prosedyren for konfigurasjon av skriverens driverinnstillinger.
MERK
Når det brukes en enhet tilkoblet via en WSD-port, aktiver [Bruk WSD-utskrift] på enheten.
1.
Åpne et dokument i programmet → vis skjermbildet for utskrift.
2.
Velg den enheten du bruker → klikk på [Innstillinger].
Avhengig av hvilken applikasjon du bruker, kan [Innstillinger] hete "Skriveregenskaper" eller "Egenskaper".
3.
Angi de nødvendige elementene i skjermen med utskriftsinnstillinger for driveren.
Bytt eventuelt ark og konfigurer relevante innstillinger hvis nødvendig.
MERK
Dersom funksjonen du vil bruke ikke vises i skjerm for utskriftsinnstillinger, konfigurer utskriftsinnstillingene etter du har aktivert funksjonene til enheten ved å hente enhetsinformasjon osv.
4.
Klikk på [OK].
5.
På utskriftsskjermen klikker du på [Skriv ut] eller [OK].

Relaterte emner