Utskrift av broschyrer

Du kan skriva ut med sidorna automatiskt arrangerade så att de skapar ett häfte när de viks på hälften.
1.
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Efterbehandling].
2.
Välj [Utskrift av broschyrer] från [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller [Utskriftsstil].
Om du vill ställa in bindningsläge och fästmarginal, följer du procedurerna nedan.
3.
Klicka på [Broschyr].
4.
I dialogrutan som visas öppnar du fliken [Broschyrinställningar].
5.
Välj bindningsposition i [Bokuppslag].
6.
Välj [Ange häftesmarginal] → ange bredd för fästmarginalen i [Häftesmarginal].
7.
Klicka på [OK].

Närliggande information