Sadelhäftad broschyrutskrift

När du skapar och skriver ut en broschyr kan du mata ut sidor som är häftade på mitten. Beroende på enheten kan du också trimma och passa in sidornas kanter.
1.
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Efterbehandling].
2.
Välj [Utskrift av broschyrer] från [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller [Utskriftsstil].
3.
Välj en efterbehandlingsmetod från [Inställning för sadelhäftning].
Om du väljer [Vikning + sadelhäftning + trimning]/[Vikning + trimning] från [Inställning för sadelhäftning], utför du följande procedur.
4.
Visa fliken [Efterbehandling].
5.
Välj en metod för justering av trimbredd från [Trimningsinställningar] → ange värden enligt den valda metoden.

Närliggande information