Sık Kullanılan Ayarlar Listesinin Düzenlenmesi

[Profil] listesini düzenleyebilir ve diğer bilgisayarlarda kullanmak için içe/dışa aktarabilirsiniz.

[Profil] Listesini Düzenlemek İçin

1.
Sürücünün yazdırma ayarları ekranından ilgili sayfayı görüntüleyin.
2.
[Profil] sekmesinin sağındaki [Düzen] öğesini tıklatın.
3.
[Profili Düzenle] iletişim kutusunda, [Profil Listesi] öğesinden düzenlemek istediğiniz profili seçin → [Adı] ve [Simge] öğelerini ayarlayın.
Gerekirse [Açıklama] alanına bir yorum girin.
Bir profili silmek isterseniz [Profil Listesi] öğesinden profili seçin → [Sil] öğesini tıklatın → [Tamam] öğesini tıklatın.
4.
[Tamam] öğesini tıklatın.

Bir Profili Dışarı Vermek İçin

1.
Sürücünün yazdırma ayarları ekranından ilgili sayfayı görüntüleyin.
2.
[Profil] sekmesinin sağındaki [Düzen] öğesini tıklatın.
3.
[Profili Düzenle] iletişim kutusunda, [Profil Listesi] öğesinden dışarı vermek istediğiniz profili seçin → [Ver] öğesini tıklatın.
4.
Saklama konumunu ve dosya adını belirtin → [Kaydet] veya [Tamam] düğmesini tıklatın.
5.
[Tamam] öğesini tıklatın.
Seçilen profil "*.cfg" dosyası olarak kaydedilir.

Bir Profili Almak İçin

1.
Sürücünün yazdırma ayarları ekranından ilgili sayfayı görüntüleyin.
2.
[Profil] sekmesinin sağındaki [Düzen] öğesini tıklatın.
3.
[Profili Düzenle] iletişim kutusunda, [Al] öğesini tıklatın → alınacak profil dosyasını seçin → [Aç] öğesini tıklatın.
4.
[Tamam] öğesini tıklatın.

İlgili Başlıklar