Pencetakan Buku Kecil Dijahit Pelana

Apabila mencipta dan mencetak buku kecil, anda boleh mengoutput halaman yang dikokot di tengah. Bergantung pada peranti, anda juga boleh memangkas dan melaraskan tepi halaman.
1.
Paparkan [Tetapan Asas] atau helaian [Akhiran].
2.
Pilih [Pencetakan Buku kecil] daripada [Pencetakan 1 muka/2 muka/Buku kecil] atau [Gaya Cetak].
3.
Pilih kaedah akhir daripada [Tetapan Jahitan Pelana].
Jika anda memilih [Lipat + Jahitan Pelana + Pangkas]/[Lipat + Pangkas] daripada [Tetapan Jahitan Pelana], lakukan prosedur berikut.
4.
Paparkan helaian [Akhiran].
5.
Pilih kaedah pelarasan kelebaran pangkas daripada [Tetapan Pangkas] → tentukan nilai mengikut kaedah yang anda pilih.

Topik Berkaitan