Definició de la informació del dispositiu

Aquí s'explica el procediment per configurar les opcions instal·lades al dispositiu i fer que les funcions exclusives del dispositiu es puguin utilitzar.
En primer lloc, seleccioneu el perfil de configuració corresponent al model d'impressora al full [Opcions del dispositiu]. Les opcions per utilitzar les funcions del dispositiu es mostren al full [Opcions del dispositiu]. Tot seguit, definiu la funció del dispositiu i la informació d'opcions. Si podeu utilitzar la funció d'obtenció d'informació del dispositiu, la funció i la informació d'opcions del dispositiu es podran definir de forma automàtica.
Actueu en cada cas tal com s'indica tot seguit.
Si per a la instal·lació heu utilitzat l'instal·lador amb una connexió de xarxa:
Durant la instal·lació normalment s'obté la informació del dispositiu i es defineixen de forma automàtica el perfil de configuració, la funció del dispositiu i la informació d'opcions. D'acord amb el següent procediment, comproveu que s'ha aplicat el perfil de configuració que s'ajusta al model d'impressora i que [Informació del dispositiu] s'ha definit en [Auto].
Si per a la instal·lació heu utilitzat l'instal·lador amb una connexió USB:
Durant la instal·lació, el perfil de configuració corresponent al model d'impressora es defineix automàticament. La funció d'obtenció d'informació del dispositiu pot no estar disponible quan el dispositiu es connecta mitjançant USB, en funció del dispositiu, el controlador o l'entorn. D'acord amb el procediment següent, comproveu que s'ha aplicat el perfil de configuració que s'ajusta al model d'impressora i definiu la funció del dispositiu i la informació d'opcions de forma manual.
Si la informació del dispositiu no s'ha obtingut durant la instal·lació, o si no podeu utilitzar les funcions i opcions del dispositiu:
D'acord amb el procediment següent, definiu el perfil de configuració, la funció del dispositiu i la informació d'opcions de forma manual o automàtica.
Si heu afegit una opció al dispositiu:
D'acord amb el procediment següent, comproveu que s'ha aplicat el perfil de configuració que s'ajusta al model d'impressora i definiu la opció afegida de forma manual o automàtica.
Si canvieu el model d'impressora que esteu utilitzant:
Després de canviar el port, definiu el perfil de configuració, la funció del dispositiu i la informació d'opcions de forma manual o automàtica d'acord amb el següent procediment.

Requisits previs

Opcions al dispositiu
Si el dispositiu està connectat mitjançant un port WSD, l'opció [Usar cerca en WSD] ja estarà activada.
Si el dispositiu està connectat mitjançant un port TCP/IP estàndard, l'opció [Recuperar inf. gestió impressora de l'amfitrió] ja estarà activada.
Per obtenir-ne més informació, consulteu el manual del dispositiu.
En arrencar l’ordinador, inicieu una sessió com a usuari amb privilegis d’administrador.
Quan canvieu el model d'impressora que esteu utilitzant, modifiqueu les opcions del port d'impressió.

Procediments

1.
Obriu la pantalla de propietats de la impressora.
(1) Visualitzeu [Bluetooth i dispositius] (o [Dispositius]) dins [ Configuració] al menú Inicia.
(2) A [Impressores i escàners], obriu la pantalla d’administració del dispositiu a configurar.
Per obrir la pantalla d’administració, feu clic al dispositiu o bé feu clic a [Administra] per al dispositiu corresponent.
(3) Feu clic a [Propietats de la impressora] per al dispositiu a configurar.
Si utilitzeu el controlador amb diversos models d’impressora, seleccioneu el dispositiu a configurar i feu clic a [Propietats de la impressora].
2.
Visualitzeu el full [Opcions del dispositiu].
3.
Comproveu si el perfil de configuració és adequat per al dispositiu que esteu utilitzant → si no s'ajusta al model d'impressora, feu clic a [Canvia].
Si heu definit un perfil de configuració que s'ajusta al model d'impressora, seguiu amb el pas 5.
IMPORTANT
Si no heu seleccionat un perfil de configuració adequat per al dispositiu que esteu utilitzant, és possible que la informació del dispositiu no s'apliqui correctament i que algunes de les funcions del dispositiu no es puguin utilitzar. Seleccioneu un perfil de configuració adequat per visualitzar les opcions necessàries al full [Opcions del dispositiu]. Quant a les opcions que no es visualitzin al full [Opcions del dispositiu], no s'hi haurà aplicat la informació del dispositiu obtinguda.
4.
Seleccioneu [Selecciona el perfil de configuració adequat pel dispositiu automàticament] → feu clic a [D'acord].
Seleccioneu el perfil de configuració manualment en qualsevol dels casos següents:
Si no podeu obtenir la informació del dispositiu perquè el dispositiu no es pot connectar
Si heu de seleccionar un perfil de configuració manualment
Per seleccionar un perfil de configuració manualment, seleccioneu [Selecciona manualment] → seleccioneu un perfil de configuració des de [Perfil de configuració] → feu clic a [D'acord].
5.
Comproveu que [Informació del dispositiu] s'ha definit en [Auto] → feu clic a [Aceptar].
Si [Informació del dispositiu] s'ha definit en [Auto], s'obté la informació del dispositiu i tant la funció del dispositiu com la informació d'opcions es defineixen automàticament.
Si voleu tornar a obtenir la informació del dispositiu després d'afegir una opció, etc., feu clic a [] (Recupera la informació d'estat del dispositiu).
Si [Informació del dispositiu] s'ha definit en [Configuració manual], no s'obtindrà la informació del dispositiu. Definiu les opcions connectades al dispositiu i les funcions que admet de forma manual.
NOTA
Encara que pugueu utilitzar la funció d'obtenció d'informació del dispositiu, hi ha certes dades que cal definir manualment. Per obtenir-ne més informació, consulteu els temes sobre les opcions per a les funcions del dispositiu.
En qualsevol dels casos següents, existeix la possibilitat que no pugueu obtenir part de la informació del dispositiu. Si és així, definiu les opcions de forma manual.
Quan utilitzeu una connexió USB
Quan utilitzeu un dispositiu o port que no pugui obtenir informació del dispositiu
Quan el perfil de configuració estigui establert a [Configuració bàsica] o [Configuració bàsica (compatible)]
Encara que s’estableixi un perfil de configuració amb el procediment anterior, es possible que no s’hi reflecteixi la configuració inicial del dispositiu.
En aquest cas, seleccioneu [Configuració predeterminada] a [Perfil] en qualsevol full de la pantalla d’opcions d’impressió del controlador y feu clic a [D'acord].
Podeu exportar i desar les opcions de la informació del dispositiu al full [Opcions del dispositiu] com a perfil de configuració. Si importeu el perfil de configuració que heu exportat, podreu definir tota la informació del dispositiu de cop.

Temes relacionats