Full [Configuració de la pàgina]

Podeu definir la mida de la pàgina, l'orientació d'impressió, les opcions de format, etc.
En funció del controlador o el dispositiu que feu servir, és possible que no pugueu configurar algunes de les funcions que es descriuen aquí.
[Mida de la pàgina]
Mostra la mida de paper de les dades d'impressió preparades a l'aplicació.
[Mida de sortida]
Especifica la mida de paper real sobre la qual s'imprimirà. Si seleccioneu una mida diferent de [Mida de la pàgina], les dades d'impressió s'ampliaran o reduiran per ajustar-se a la mida de pàgina definida en imprimir.
[Detalls de la impressió del sobre] > quadre de diàleg [Imprimeix sobre]
Seguiu l’assistent per a configurar els ajusts necessaris per a imprimir sobres.
Podeu configurar els ajusts següents, que es troben en fulls diferents.
[Mida de sortida]/[Origen del paper]/[Tipus de paper]/[Orientació]/[Gira les dades d'impressió 180 graus]
[Còpies]
Especifica el nombre de còpies que s'han d'imprimir.
[Orientació]
Especifica l'orientació de les dades d'impressió.
[Disseny de pàgina]
Especifica el nombre de pàgines que s'imprimiran a cada full de paper.
[Detalls del pòster] > quadre de diàleg [Detalls del pòster]
Permet definir opcions detallades quan s'imprimeixen pòsters.
[+][-]
[Ordre de pàgines]
Especifica l'ordre de pàgines en què s'ha d'imprimir.
[Escala manual]
Especifica una relació d'engrandiment o reducció per a la impressió.
[Utilitza 1 en 1 per a dades d'una pàgina]
Quan s'imprimeixen diverses pàgines a cada full, imprimeix les dades d'una pàgina en un full.
[Filigrana]
Superposa i imprimeix caràcters semitransparents, com ara [CONFIDENC. MÀXIMA] o [ESBORRANY], per sobre de les dades d'impressió.
[Edita la filigrana] > quadre de diàleg [Edita la filigrana]
Permet crear i afegir una nova filigrana.
[+][-]
[Mida de paper personalitzada] > quadre de diàleg [Opcions de mida de paper personalitzada]
Us permet registrar una mida de paper desitjada i fer-la servir per imprimir.
[+][-]
[Opcions de pàgina] > quadre de diàleg [Opcions de pàgina]
Especifica les opcions de format, com ara les vores, la data, els números de pàgina, etc., i les opcions d'impressió amb superposició.
També permet inserir un nom de document, un nom d'ordinador i una hora d'impressió. El format de visualització de les dates i les hores depèn de les opcions del sistema operatiu.
[+][-]
[Restaura els valors predeterminats]
Restableix totes les opcions als valors predeterminats.

Temes relacionats