Tulostimen tilaikkuna

Tulostimen tilaikkuna on apuohjelma, jonka avulla voit tarkistaa laitteen tilan, tarkastella virhetietoja ja tehdä laitteeseen liittyviä asetuksia, kuten virransäästöasetuksia. Sen avulla voit myös esimerkiksi peruuttaa tulostustyön tai tulostaa laitteen asetusten luettelon. Tulostimen tilaikkuna -apuohjelma asennetaan automaattisesti tietokoneeseen, kun tulostinajuri asennetaan (Tulostinajurin asennusopas).

Tulostimen tilaikkunan näyttäminen

Valitse laite napsauttamalla tehtäväpalkissa .
Tulostimen tilaikkunan automaattinen näyttäminen
Tulostimen tilaikkuna tulee automaattisesti esiin, kun tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
Voit muuttaa asetusta, jolla määritetään, milloin tulostimen tilaikkuna näytettään automaattisesti. Muuta sitä tulostimen tilaikkunan [Lisäasetukset]-valikon  [Yleisasetukset (Käyttäjät)]- tai [Yleisasetukset (Järjestelmänvalvojat)]-valintaikkunassa. Lisätietoja on Ohjeessa. [Ohje]-valikko
Windows 8/Server 2012
Näytä tulostimen tilaikkuna työpöydälle siirtymisen jälkeen.
Näyttäminen tulostinajurista
Napsauta  tulostinajurinäytössä.
 

Näytön osat ja niiden toiminnot

Tässä osassa on päänäytön yleiskuvaus. Tarkempia kuvauksia valintaikkunoista, joita voidaan näyttää tämän näytön säätimillä ja valikoilla, on Ohjeessa. [Ohje]-valikko

[Työ]-valikko

Tämän avulla voit tarkistaa tulostettavat tai odottavat asiakirjat. Voit myös valita asiakirjoja ja peruuttaa tulostuksen.

[Lisäasetukset]-valikko

Tämän avulla voit suorittaa ylläpitotoimintoja, kuten asetusluettelojen tulostaminen tai kiinnitysyksikön puhdistaminen, ja tehdä laitteen asetuksia, kuten virransäästöasetukset. Voit myös tarkistaa esimerkiksi tulostettujen sivujen kokonaismäärän.

[Ohje]-valikko

Näyttää tulostimen tilaikkunan ohjeen ja versiotiedot.
Voit näyttää tulostimen tilaikkunan Ohjeen myös napsauttamalla [Ohje]-painiketta eri valintaikkunoissa. Kaikissa valintaikkunoissa ei kuitenkaan ole [Ohje]-painiketta.

Työkalupalkki

 (Tulostusjono)
Näyttää tulostusjonon, joka on Windows-toiminto. Lisätietoja tulostusjonosta on Windowsin Ohjeessa.
 (Päivitä)
Päivittää tulostimen tilaikkunan uusimmilla tiedoilla.
 (Langaton LAN -tila) (LBP6030w)
Tämän avulla voit tarkistaa langattoman LAN-verkon yhteystilan (signaalin voimakkuuden).
 (Etäkäyttöliittymä) (LBP6030w)
Käynnistää Remote UI. Remote UI käyttäminen

Animaatioalue

Näyttää animaatioita ja kuvia laitteen tilasta. Kun tapahtuu virhe, tämä alue voi myös näyttää yksinkertaisen selityksen virheen selvittämistä varten.

Kuvake

Näyttää kuvakkeen, joka osoittaa laitteen tilan. Normaali tila on , mutta kun tapahtuu virhe, näyttöön tulee / / ilmoituksen mukaan.

Ilmoitusalue

Näyttää ilmoituksia laitteen tilasta. Jos tapahtuu virhe tai varoitus, tämä alue näyttää selityksen virheilmoituksen tai varoituksen alapuolella sekä tietoja siitä, miten ongelma hoidetaan. Kun virheilmoitus näytetään

[Vianmääritystiedot]

Näyttää vianmääritystietoja ilmoitusten kuvaamiin ongelmiin.

[Tulostustyötiedot]

Näyttää tietoja tulostettavasta asiakirjasta.

 (Peruuta työ)

Peruuttaa parhaillaan tulostettavan asiakirjan tulostuksen.

 (Jatka/yritä uudelleen)

Kun on tapahtunut virhe mutta tulostusta voidaan jatkaa, voit nollata virheen ja jatkaa tulostusta tämän painikkeen avulla. Jos Jatka/yritä uudelleen -toimintoa käytetään tulostuksen jatkamiseen, osittain tulostettuja sivuja tai muuten virheellistä tulostusta voi kuitenkin esiintyä.

[Osta tarvikkeita]

Jos napsautat [Osta tarvikkeita] , valitse maa tai alue  ja napsauta [OK], niin esiin tulee Canonin web-sivuston sivu, josta löydät tietoja tarvikkeiden ostamisesta.

Tilarivi

Näyttää tulostimen tilaikkunan yhteyskohteen (portin nimen).
0K7S-00E