Yleiset ongelmat

Jos laitteen käytössä esiintyy ongelmia, tarkista tämän osan kohdat ennen kuin otat yhteyttä meihin. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.

Tarkista seuraavat

Onko laitteeseen kytketty virta? Onko virtajohto kytketty?

 (Virta) -merkkivalo ei pala, jos laitetta ei ole käynnistetty. Jos laite ei reagoi, kun virtakytkintä painetaan, tarkista, että virtajohto on kytketty oikein, ja yritä sitten kytkeä virta uudelleen.
Virran kytkeminen

Onko laite yhdistetty langattoman lähiverkon kautta (vain LBP6030w) vai USB-kaapelilla?

Tarkista, onko laite yhdistetty oikein. Tarkista langatonta lähiverkkoa käytettäessä, palaako  (Wi-Fi) -merkkivalo. Jos se ei pala, laitetta ei ole yhdistetty langattoman lähiverkon kautta.
Kun laite ei pysty yhdistämään langattomaan lähiverkkoon

Näkyykö tulostimen tilaikkunassa virheilmoitus?

Ongelmatilanteessa ikkunassa näytetään ilmoitus.
Tulostimen tilaikkuna
Kun virheilmoitus näytetään
Jos ongelma jatkuu vielä tarkistuksen jälkeen
Napsauta ongelmaa vastaavaa linkkiä.
0K7S-035