Funcions bàsiques amb el Windows

En funció de l'ordinador que utilitzeu, l'operació pot variar.

Visualització de la carpeta d'impressores

Windows 7/Server 2008 R2
[Inicia]  seleccioneu [Dispositius i impressores].
Windows Server 2012
Feu clic amb el botó dret a l'extrem inferior esquerre de la pantalla seleccioneu [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Feu clic amb el botó dret a [Inicia] seleccioneu [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 10
[] seleccioneu [Sistema del Windows]  [Tauler de control] [Maquinari i so] [Dispositius i impressores].
Windows Server 2008
[Inicia] seleccioneu [Control Panel] feu doble clic a [Impressores].
Windows Server 2016
Feu clic amb el botó dret a [] seleccioneu [Tauler de control] [Maquinari] [Dispositius i impressores].

Visualització de les impressores compartides al servidor d'impressió

1
Obriu l'Explorador del Windows.
Windows 7/Server 2008
[Inicia]  seleccioneu [All Programs] (o [Programes])  [Accessoris]  [Explorador del Windows].
Windows Server 2012
Feu clic amb el botó dret a l'extrem inferior esquerre de la pantalla  seleccioneu [Explorador de fitxers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Feu clic amb el botó dret a [Inicia] seleccioneu [Explorador de fitxers].
Windows 10/Server 2016
Feu clic amb el botó dret a [] seleccioneu [File Explorer]
2
Seleccioneu [Xarxa] o [Els meus llocs de xarxa] i feu doble clic a l'ordinador establert com a servidor d'impressió.
Per veure els ordinadors de la xarxa, és possible que hàgiu d'activar la detecció de xarxes o que hàgiu de buscar els ordinadors a la xarxa.
Apareixerà la impressora compartida.
n

Comprovació del port d'impressió LPR/RAW

1
Obriu la carpeta d'impressores. Visualització de la carpeta d'impressores
2
Feu clic amb el botó dret a la icona de la impressora de l'equip i feu clic a [Propietats de la impressora] (o [Propietats]).
3
Comproveu les opcions del port.
Feu clic a la pestanya [Ports].
Assegureu-vos que hi ha el port correcte seleccionat per a la impressora.

Quan imprimiu des de Windows Store App

Windows Server 2012
Feu que es mostrin els botons d'accés a la dreta de la pantalla Toqueu o feu clic a [Dispositius] El controlador que utilitzeu [Imprimeix].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Feu que es mostrin els botons d'accés a la dreta de la pantalla Toqueu o feu clic a [Dispositius] [Imprimeix] El controlador que utilitzeu [Imprimeix].
Windows 10
Toqueu o feu clic a [Imprimeix] a l'aplicació El controlador que utilitzeu [Imprimeix].
Si feu impressions utilitzant aquest mètode, només hi ha disponible un nombre limitat d'opcions d'impressió.
Si es mostra el missatge [La impressora requereix la vostra atenció. Aneu a l'escriptori per ocupar-vos-en.], aneu a l'escriptori i seguiu les instruccions del quadre de diàleg. Aquest missatge apareix quan l'equip s'ha establert per mostrar el nom de l'usuari durant la impressió i instàncies similars.
57HJ-0LU