Cancel·lació de treballs d'enviament/impressió

Si premeu (Aturar) al tauler de control mentre s'està processant un treball d'enviament/impressió i es mostra una pantalla que dirigeix a <Enviar treballs>/<Imprimir treballs>, el treball en curs d'enviament/impressió es posa en pausa i es mostren les opcions <Enviar treballs>/<Imprimir treballs>.
Seleccioneu el treball que voleu cancel·lar i premeu <Cancel·lar>.
Pantalles que dirigeixen a <Enviar treballs>/<Imprimir treballs>
La pantalla <Inici>
La pantalla <Imprimir>
Pantalles superiors de <Monitor estat> (<Còpia/Imprimir>, <Enviar>, <Rebre>, <Desar>, <Consumibles/Altres>)
La pantalla <Visual Message Settings>
Si premeu (Aturar) al tauler de control mentre s'està processant un treball d'enviament/fax i es mostra la pantalla <Fax>/<Llegir i enviar>, es mostra una pantalla emergent que cancel·la directament el treball en curs. Quan hi ha diversos treballs en curs, podeu establir quin d'ells voleu cancel·lar: l'últim que s'ha dut a terme o el que es troba en procés d'enviament. (<Treball que es cancel·larà en prémer Aturar>)
Si hi ha un treball que s'hagi començat després de prémer (Aturar) al tauler de control, el treball es duu a terme.
Per obtenir instruccions sobre la cancel·lació de treballs des de les pantalles <Còpia> o <Fax>, vegeu Cancel·lació de còpies o Cancel·lació de l'enviament de faxos.
6RFE-03A