Especificació de la safata de sortida del paper preimprès

Podeu especificar a quina safata de sortida voleu enviar el paper preimprès. Si especifiqueu la safata de sortida de cada funció, podeu reduir el temps necessari per cercar el paper de sortida. També podeu especificar la prioritat de la safata de sortida quan s'especifiquen diverses safates de sortida per a la mateixa funció.
Aquesta configuració només està disponible si l'equip té diverses safates de sortida.

Funcions disponibles per la configuració del dispositiu i la safata de sortida

Configuració del dispositiu
Funcions disponibles per la safata de sortida i la prioritat predeterminada
Ubicació de la safata
Amb una unitat d'acabat
<Safata A>
1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora, Rebre, Altres, IP Fax, Fax
<Safata B>
Còpia, Fitxers desats, Impressora, 1 Rebre, 1 Altres, 1 IP Fax, 1 Fax
<Safata C>
2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora, Rebre, Altres, IP Fax, Fax
Si una determinada safata arriba al límit d'apilament, l'equip utilitza una altra safata que estigui designada per a la mateixa funció. No obstant això, es recomana designar una sola safata per als documents de fax/I-fax, i evitar així que es perdin.
L'ordre de prioritat de les safates de sortida es determina per l'ordre de les safates de sortida seleccionades. La prioritat es mostra com a "1", "2" i "3".
Seleccioneu <Altres> quan imprimiu informes.
La funció de fax IP es mostra quan l'opció està habilitada.
La funció de fax es mostra per a les configuracions del dispositiu amb una placa de fax instal·lada.
Es mostra un nombre al final de les funcions de fax i fax de l'IP per indicar la quantitat de línies habilitades.
Pot ser que el paper no surti per la safata de sortida especificada amb aquesta configuració, depenent del paper que s'utilitza i de les funcions d'acabat establertes.
Les mides de paper que es poden emetre a cada safata de sortida es diferencien segons la configuració del dispositiu. Per obtenir detalls, vegeu Equipaments opcionals.
Quan se selecciona una safata de sortida que no és compatible amb el mode de desplaçament a les opcions de safata de sortida, les copies impreses no surten per la safata de sortida segons les opcions especificades si <Desplaçar> està activat. Dugueu a terme una de les accions següents per solucionar el problema.
A les opcions d'autoclassificació, desactiveu <Desplaçar alhora>. <Autoclassificar>
Especifiqueu una safata de sortida que sigui compatible amb el mode de desplaçament de les opcions de safata de sortida.
Desactiveu <Classificar> abans d'executar el treball.
6RFE-02Y