Càrrega de sobres

Carregueu els sobres a la safata multiús. Assegureu-vos d'aplanar les curvatures dels sobres abans de carregar-los. També heu de parar atenció a l'orientació dels sobres i comprovar quina cara està cap avall.
En aquesta secció es descriu la manera com es carreguen els sobres amb l'orientació correcta, a més dels procediments que cal seguir abans de carregar sobres. Per obtenir una descripció del procediment general per carregar sobres a la safata multiús, vegeu Mètode de càrrega de paper bàsic.
També podeu carregar transparències al Envelope Cassette Module-A opcional. Envelope Cassette Module-A

Abans de carregar sobres

Seguiu el procediment descrit a continuació per preparar els sobres abans de carregar-los.
No utilitzeu sobres amb adhesiu a la solapa, perquè l'adhesiu es podria fondre amb l'escalfor i la pressió de la unitat de fixació.
Poden aparèixer arrugues en funció del tipus de sobres o del lloc d'emmagatzematge dels sobres.
Poden aparèixer ratlles si els sobres se superposen.
1
Alliseu qualsevol curvatura.
Agafeu uns cinc sobres. Alliseu les curvatures i afluixeu les zones rígides de les quatre cantonades.
2
Alliseu els sobres i traieu l'aire que hi pugui haver.
Col·loqueu els sobres en una superfície plana i moveu les mans en la direcció de les fletxes per treure'n l'aire.
Repetiu aquest pas cinc cops per a cada conjunt de cinc sobres.
3
Feu pressió sobre els quatre costats.
Feu pressió amb fermesa sobre els quatre costats. Sobretot, feu pressió sobre la cara en la direcció en què els sobres entraran a l'alimentador. Feu pressió amb fermesa per tal que la solapa quedi plana.
Si no hi feu pressió, es podria produir un encallament de paper. Si passa, feu pressió amb fermesa sobre els quatre costats de cada sobre.
4
Alineeu els sobres sobre una superfície plana.
Comproveu que no s'hagin col·locat sobres sota la solapa del sobre, ni dalt ni avall.

Carrega de sobres a la safata multiús

Carregueu els sobres tal com s'indica a les il·lustracions següents, amb l'anvers dels sobres (el costat sense zones per enganxar) cara avall (recomanat).
Tanqueu les solapes i carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a la zona més propera de l'equip.
Si els sobres no entren a l'alimentador correctament, encara que s'hagin preparat d'acord amb el procediment, carregueu-los per separat a la safata multiús en lloc de carregar alhora diversos fulls.
No imprimiu al revers dels sobres (la cara on s'enganxa).
Quan imprimiu en sobres, traieu-los de la safata de sortida de deu en deu.
57HJ-023