Mètode de càrrega de paper bàsic

En aquesta secció es descriu el mètode per carregar el paper que s'utilitza amb relativa freqüència, com ara paper normal o paper reciclat. Carregueu el paper que utilitzeu normalment al calaix de paper. Feu servir la safata multiús quan vulgueu utilitzar temporalment paper d'una mida o tipus diferent del paper que hàgiu carregat al calaix de paper.
Per als Cassette Module-AG o Cassette Feeding Unit-AR opcionals, seguiu el procediment per carregar paper als calaixos.
Per conèixer el procediment per carregar paper a la High Capacity Cassette Feeding Unit-D opcional, vegeu Càrrega de paper al calaix d'alta capacitat.

Càrrega de paper al calaix

1
Fent servir l'agafador, traieu el calaix de paper fins al final.
2
Ajusteu la posició de les guies del paper.
Alineeu les guies esquerra i dreta amb els indicadors de mida per al paper que s'hagi de carregar fent lliscar cada guia mentre premeu la part superior de la guia.
Desplaceu les guies fins que facin clic en ajustar-se al seu lloc. Si la guia esquerra i la guia davantera no s'alineen correctament, la mida de paper no es mostrarà correctament a la pantalla tàctil. També cal ajustar bé les guies per evitar encallaments de paper, impressions brutes o que s'embruti l'interior de l'equip.
Indicadors de la mida de paper
Al costat de cada guia de paper del calaix de paper hi ha gravats els números que serveixen com a indicadors de la mida del paper. La relació entre les mides de paper normals i els parells d’indicadors de mida de paper és la següent.
-LTR (Letter): 11 (【b_in_C0000_a】) x 8,5 (【b_in_C0000_b】)
-LGL (Legal): 14 (【b_in_C0000_a】) x 8,5 (【b_in_C0000_b】)
-EXEC (Executive): 10,5 (【b_in_C0000_a】) x 7,25 (【b_in_C0000_b】)
-LTR (Letter): 11 () x 8,5 ()
-LGL (Legal): 14 () x 8,5 ()
-EXEC (Executive): 10,5 () x 7,25 ()
Tingueu en compte que els indicadors de la mida de paper poden incloure mides que l'equip no admet. Per obtenir informació sobre les mides de paper admeses, vegeu Paper admès.
3
Prepareu el paper.
Airegeu la pila de paper i feu-li uns copets en una superfície plana per alinear les vores.
Airegeu bé els quatre costats de la pila de paper.
Assegureu-vos que cada full de paper estigui ben airejat.
4
Carregueu el paper.
Assegureu-vos que l'opció de mida de paper del calaix coincideix amb la mida de paper que hi carregueu.
Carregueu la pila de paper amb la cara per imprimir cap amunt i contra la paret lateral del calaix de paper.
Quan carregueu el paper, vigileu de no sobrepassar la línia de límit de càrrega
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la línia de límit de càrrega (). Si carregueu massa paper es podria encallar.
Si utilitzeu paper amb una marca de logotip, pareu atenció a l'orientació quan el carregueu a l'origen del paper. Càrrega de paper preimprès
Per saber quin paper es pot carregar a cada calaix de paper, vegeu Paper admès.
Si al paquet del paper hi ha instruccions sobre la cara del paper que s'ha de carregar, seguiu-les.
El paper es pot superposar quan s'alimenta o es pot produir un encallament de paper, segons la superfície tallada del paper. Si canvieu l'orientació del paper i en torneu a carregar, es pot reduir l'efecte de la superfície tallada.
Si el paper s'acaba i la impressió s'atura, col·loqueu més paper. La impressió es reprendrà tan bon punt es col·loqui més paper.
5
Inseriu amb compte el calaix de paper a l'equip.
Quan canvieu la mida i el tipus de paper
Si carregueu paper d'un altre tipus a l'equip, assegureu-vos de canviar les opcions. Si no canvieu les opcions, l'equip no podrà imprimir correctament. Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper
Quan canvieu la mida del paper, canvieu l'etiqueta de mida de paper si escau (Inserir l'etiqueta de la mida de paper apropiada). Tingueu en compte que l'etiqueta de la mida de paper pot incloure mides que l'equip no admet.

Càrrega de paper a la safata multiús

1
Obriu la safata multiús.
Traieu la prolongació de la safata per carregar paper de mides grans.
2
Ajusteu les guies de paper a la mida del paper.
Llisqueu la guia esquerra mentre premeu la part superior, fins a ajustar-la a la marca de mida del paper desitjat.
3
Prepareu el paper.
Airegeu la pila de paper i feu-li uns copets en una superfície plana per alinear les vores.
Airegeu bé els quatre costats de la pila de paper.
Assegureu-vos que cada full de paper estigui ben airejat.
4
Introduïu el paper a la safata multiús fins al final.
Carregueu el paper amb la cara per imprimir cap avall.
Quan el paper està completament inserit apareix la pantalla per especificar la mida i el tipus de paper.
Quan carregueu el paper, vigileu de no sobrepassar la línia de límit de càrrega
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la línia de límit de càrrega (). Si carregueu massa paper es podria encallar.
Si utilitzeu sobres o paper amb una marca de logotip, pareu atenció a l'orientació quan els carregueu a l'origen del paper.
Càrrega de sobres
Càrrega de paper preimprès
5
Especifiqueu la mida i el tipus de paper. Especificació de la mida i el tipus de paper de la safata multiús
CONSELLS
Impressió al revers d'un document imprès (2a cara full a doble cara)
Podeu imprimir al revers d'un document imprès. Alliseu qualsevol curvatura del paper imprès i inseriu-lo a la safata multiús, amb la cara per imprimir cara avall.
Utilitzeu només paper que s'hagi imprès amb aquest equip.
Si s'encalla el paper o s'escampa el tòner, premeu <2a cara full a doble cara> a la pantalla per seleccionar el tipus de paper.
Càrrega de transparències
Si es produeix un encallament de paper o si entren diversos fulls a l'alimentador, carregueu només els fulls de transparències d'un en un.
Si deixeu les transparències carregades als calaixos de paper o a la safata multiús, els fulls podrien quedar enganxats i podrien entrar-ne diversos a l'alimentador, cosa que produiria un encallament de paper. Un cop finalitzada la impressió, torneu a desar la resta de transparències al seu paquet i deseu-lo evitant col·locar-lo en ubicacions amb humitat i temperatures altes.
6RFE-024