Entrada en mode repòs

La funció de mode repòs redueix el consum energètic desactivant temporalment algunes operacions internes de l'equip. Per posar l'equip en mode repòs, premeu al tauler de control. Quan ho estigui, es desactivarà la pantalla tàctil i el botó s'il·lumina. Tauler de control
Pot ser que l'equip no entri en mode repòs segons l'estat i les condicions de funcionament de l'equip.
Podeu establir l'ordre per iniciar les funcions necessàries en dur a terme operacions després de desactivar el mode repòs. <Fi del mode repòs eco>
L'indicador Processant/Dades es manté intermitent o il·luminat en verd encara que l'equip entri en el mode repòs.
Sortida del mode repòs
Si <Usar sensor de moviment> (Configuració) està establert en <On>, l'equip deixa d'estar en mode repòs automàticament quan algú és a prop. Si l'equip no surt del mode repòs, premeu . <Usar sensor de moviment>
Per obtenir informació sobre la ubicació del sensor de moviment, vegeu Anvers.
Quan el sensor de moviment cancel·li el mode de repòs i no es realitzi cap operació en un termini de 60 segons, l'equip tornarà a entrar en mode de repòs tot i que no hagi transcorregut el temps de repòs automàtic.
Si <Usar sensor de moviment> està establert en <Off>, l'equip sortirà del mode de repòs en realitzar una de les següents operacions:
Quan es premi la tecla Estalvi d'energia del tauler de control*1
Si els originals es col·loquen a l'alimentador
Quan s'obri l'alimentador
Quan es carregui o es tregui paper de la safata multiús*1
Quan s'obri o es tanqui una tapa de l'equip*1
Quan sostingui una targeta IC sobre el lector de targetes IC que s'hagi instal·lat a l'equip per iniciar sessió*2
*1 Alguns models de l'equip no admeten aquesta funció.
*2 Només aplicable quan l'opció <Consum d'energia en mode repòs> està establerta en <Alt>. <Consum d'energia en mode repòs>
Configuració del temporitzador per a autorepòs
Podeu utilitzar l'opció <Temps per a autorepòs> per posar automàticament l'equip en mode repòs. Si voleu canviar la quantitat de temps que ha de passar abans que l'equip entri en mode repòs automàtic, seguiu el procediment següent.
 <Preferències>  <Opcions temporitzador/energia>  <Temps per a autorepòs>  o per establir el temps que ha de passar abans que l'equip entri automàticament en mode repòs  <Bé>.
Podeu especificar l'interval de temps per canviar automàticament al mode repòs segons el dia de la setmana. <Temporitzador setmanal per a autorepòs>
Consum d'energia en mode repòs
Podeu establir la quantitat d'energia que consumeix l'equip quan es troba en mode repòs. Seguiu el procediment següent per establir l'energia consumida en mode repòs.
 <Preferències>  <Opcions temporitzador/energia>  establiu <Consum d'energia en mode repòs> en <Baix> o <Alt>.
Ús d'una xarxa sense fil o Bluetooth en modo repòs
Quan establiu <Consum d'energia en mode repòs> a <Baix>, activeu <Compensar comunic. de xarxa>. Si <Compensar comunic. de xarxa> no s'activa, no es podrà utilitzar ni la xarxa sense fil ni Bluetooth durant el mode repòs.
57HJ-038