<Opcions temporitzador/energia>

En aquesta secció es descriuen les opcions de temporitzador i d'energia.
<Ajustar hora>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu ajustar l'hora en minuts.
Ajusts de data/hora
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
És molt important ajustar la data i hora actuals. Per conèixer les instruccions per canviar les opcions, vegeu Configuració de la data i l'hora.
<Format d'hora>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir si voleu que l'hora aparegui en format de 24 hores o de 12 hores.
<Opcions inici ràpid per l'alimentació principal>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Si establiu aquesta funció en <On>, podeu reduir el temps que es triga a dur a terme operacions a la pantalla i llegir originals un cop que l'equip estigui engegat.
<Temps de reinici automàtic>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar el període de temps en el qual esteu desconnectat i la pantalla tàctil torna a la seva configuració predeterminada automàticament.
<Restringir temps reinici auto>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Si establiu aquesta funció en <On>, els usuaris generals no podran establir <Temps de reinici automàtic> ni <Funció després de reinici automàtic>.
<Funció després de reinici automàtic>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir si la pantalla predeterminada establerta per a <Pantalla d'inici/restauració predeterminada> a <Preferències> o la pantalla immediatament anterior es mostren a l'inici després d'iniciar-se el reinici automàtic.
<Temps apagada auto>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Amb el Temps apagada auto, si la pantalla tàctil de l'equip està inactiva durant un determinat període de temps després d'haver entrat en mode de repòs, l'equip s'apaga automàticament.
<Temporitzador setmanal per a apagada auto>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar l'hora en què l'equip s'apaga automàticament cada dia de la setmana. Si utilitzeu aquesta funció, no cal que apagueu l'equip manualment cada dia.
<Temps per a autorepòs>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir el temps a partir del qual l'equip entrarà automàticament en mode de repòs si no es duen a terme operacions.
<Consum d'energia en mode repòs>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir la quantitat d'energia que consumeix l'equip quan es troba en mode de repòs.
<Temporitzador setmanal per a autorepòs>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar l'hora en què l'equip canviarà automàticament al mode de repòs cada dia de la setmana.
<Ajust hora finalització mode repòs>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir el temps de recuperació del mode de repòs.
<Fi del mode repòs eco>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Si cancel·leu el mode de repòs i comenceu a utilitzar l'equip, podeu activar les funcions necessàries per seqüències. Primer s'activa el tauler de control i, després, les altres funcions activades amb les accions de l'usuari. Si no activeu funcions innecessàries, podeu estalviar energia i reduir el soroll.
<Usar sensor de moviment>
 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Quan el sensor de moviment detecta una persona prop de l'equip, l'equip surt del mode de repòs automàticament. Si voleu ajustar la precisió per detectar persones podeu canviar la sensibilitat del sensor.
6RFE-0HF