Restricció de la còpia de documents confidencials

Per evitar que es copiïn indegudament documents que incloguin informació personal o confidencial, l'equip inclou la funció "Filigrana de seguretat". La filigrana de seguretat permet incrustar text ocult, com "CONFIDENCIAL", a les còpies impreses. Si les còpies es tornen a copiar, el text apareix com un avís.
Podeu configurar l'equip perquè sempre utilitzi la funció de filigrana de seguretat en tots els treballs de còpia.
El text per a <Filigrana de seguretat> també es pot seleccionar entre els textos desats a <Desar caràcters per Numerar pàg./Filigrana>.
6RFE-04S