Acabat amb la grapadora

Podeu unir les còpies amb la grapadora després de classificar o agrupar les impressions.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Acabat>.
5
Premeu <Grapar + Classificar> o <Grapar + Agrupar>  <Següent>.
<Grapar> només es mostra quan imprimiu un fitxer PDF amb <Fitxers desats>.
6
Seleccioneu la posició de grapat.
Segons la funció d'acabat, és possible que calgui una unitat d'acabat. Unitat d'acabat (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Depenent del tipus de paper, no podeu fer servir funcions d'acabat. Especificacions de maquinari
Podeu especificar el procediment que cal seguir quan hi ha massa fulls per grapar alhora. <Acció quan hi ha massa fulls per grapar>
Configuració de les opcions de <Fitxers desats>
La funció d'acabat només es pot utilitzar quan imprimiu un fitxer PDF/XPS o un fitxer emmagatzemat a la bústia.
57HJ-048