Unitat d'acabat (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

La unitat d'acabat us permet fer servir les següents funcions.
Classificar
Les impressions es classifiquen en jocs disposats segons l'ordre de pàgina de l'original.
Agrupar
Totes les impressions de la mateixa pàgina de l'original s'agrupen en jocs.
Desplaçar
Cada grup d'impressió es col·loca en capes alternes.
Grapar + Classificar
Les impressions es classifiquen automàticament en jocs disposats segons l'ordre de les pàgines i es grapen (cantonada).

Safata de sortida principal (Safata C)

Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu especificar les funcions amb les quals s'empra la safata configurant les <Output Tray Settings>. <Opcions de safates de sortida>

Safata de sortida principal (Safata B)

Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu especificar les funcions amb les quals s'empra la safata configurant les <Output Tray Settings>. <Opcions de safates de sortida>

Tapa davantera de la Unitat d'Acabat

Obriu aquesta tapa per eliminar un encallament de grapes a la unitat de grapat o substituir el cartutx de grapes.
Selecció de la posició de grapat
Per obtenir informació sobre les mides de paper que es poden utilitzar per Grapar, vegeu Especificacions de maquinari.
Per substituir el cartutx de grapes de la unitat grapadora, vegeu Substitució de les grapes (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III).
Un cop la safata de sortida ha arribat al límit d'apilament o arriba al recorregut inferior, la impressió s'atura. Traieu tot el paper de la safata de sortida per reprendre la impressió.
Classificar i agrupar
Si seleccioneu <Desplaçar> juntament amb la funció de classificar o agrupar, cada grup d'impressió es desplaça.
Grapadores
Si feu servir el mode Grapar, no traieu la pila de paper de la safata durant el treball. Feu-ho quan el treball s'hagi completat.
El missatge <Carregueu grapes a la unitat grapadora.> indica que gairebé no queden grapes. Per continuar, substituïu el cartutx de grapes.
57HJ-01R