Notificació de la finalització de la còpia per correu electrònic

Podeu rebre una notificació per correu electrònic quan l'equip hagi acabat de copiar els originals. Quan dueu a terme un treball llarg de còpia o de còpies amb reserva (Operacions de còpia bàsiques), no cal que us espereu al costat de l'equip fins que hagi acabat d'imprimir.
La destinació del correu electrònic de notificació s'ha d'especificar des de la llibreta d'adreces. Deseu la destinació prèviament. Desament de destinataris a la llibreta d'adreces
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
En cas que sigui necessari, especifiqueu les opcions de còpia. Operacions de còpia bàsiques
4
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
5
Premeu <Avís fi de treball>.
6
Seleccioneu una adreça de correu electrònic de la llibreta d'adreces i premeu <Bé>.
Per obtenir informació sobre com consultar i utilitzar la llibreta d'adreces, vegeu Llibreta adreces.
7
Premeu <Tancar>.
8
Premeu  (Iniciar).
Els documents es llegeixen i l'equip comença a copiar. Quan ha acabat de copiar, el correu electrònic de notificació s'envia a l'adreça especificada.
6RFE-04K