Opcions de gestió de tipus de paper

Podeu desar i editar informació detallada de tipus de paper utilitzats amb més freqüència com el <Tipus personalitzat>.
Per desar un nou tipus de paper, en primer lloc dupliqueu el tipus de paper amb característiques similars per copiar tots els paràmetres interns opcionals. Aquest procediment copia les opcions adequades al tipus de paper nou des del paper personalitzat desat fàcilment.
També podeu millorar la qualitat d'impressió i reduir els problemes d'alimentació de paper editant el paper personalitzat, en funció de les característiques.
Cal iniciar sessió com a administrador per desar tipus de paper personalitzats o per canviar les opcions dels tipus de paper personalitzats desats. Inici de sessió a l'equip
Quan deseu el tipus de paper personalitzat, no podeu especificar l'origen del paper. Per obtenir més informació sobre com desar l'origen del paper, vegeu Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper.
Podeu importar o exportar la informació de tipus de paper personalitzat desada i compartir-la amb altres equips Canon. Importació/exportació de les opcions individualment

Tipus de paper d'ús freqüent

1
Premeu .
2
Premeu <Preferències> <Opcions de paper>  <Opcions de gestió de tipus de paper>.
3
Especifiqueu les opcions.

Llista desplegable de tipus de paper
Us permet seleccionar el tipus de paper que es mostrarà.
<Ordenar llista per>
Us permet canviar l'ordre de visualització de la llista.
<Detalls/Editar>
Mostra els detalls del tipus de paper seleccionat a la pantalla <Detalls/Editar>. Si seleccioneu un tipus de paper personalitzat, el podeu editar.
<Duplicar>
Duplica el tipus de paper seleccionat com a tipus de paper personalitzat.
<Eliminar>
Elimina el tipus de paper personalitzat seleccionat.
<Canviar>
Apareix a la pantalla <Detalls/Editar> per al tipus de paper personalitzat i us permet canviar les opcions de l'element seleccionat.
Només podeu editar i eliminar els tipus de paper personalitzats.
4
Premeu <Acceptar>.

Elements que es poden especificar

Es poden establir els elements següents.

Nom

Podeu canviar el nom del tipus de paper personalitzat.
Quan deseu la configuració del tipus de paper personalitzat, assegureu-vos que en canvieu el nom. No es poden canviar les opcions dels tipus de paper predeterminats que s'han desat a l'equip.

Gramatge

Podeu canviar el gramatge del tipus de paper personalitzat.
Si introduïu un gramatge diferent del que té el paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Acabat

Podeu canviar l'opció d'acabat del tipus personalitzat que teniu desat.
Si seleccioneu un tipus d'acabat diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Tipus

Podeu canviar l'opció de tipus del tipus personalitzat que teniu desat.
Si seleccioneu un tipus de paper diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Color

Podeu canviar el color del tipus de paper personalitzat.
Si seleccioneu un color diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Usar com a paper preimprès

Podeu establir aquest mode en <On> per utilitzar paper preimprès; és a dir, paper amb logotips impresos prèviament, com ara una capçalera.
El tipus de paper personalitzat amb el valor <On> establert per a <Usar com a paper preimprès> no se selecciona automàticament en els casos següents.
Quan el tipus de paper per imprimir s'estableix en <Auto>
Si s'estableix <Activar/Desactivar selecció auto de calaix> en <On> i <Considerar tipus de paper> en <Off>, quan es copia
En els mètodes de càrrega de paper si s'estableix <Usar com a paper preimprès> en <On>:
Calaix de paper de la unitat principal: cara amb el logotip cap avall
Origen de paper que no sigui un calaix de paper de la unitat principal: cara amb el logotip cap amunt

Mode d'humitat ambiental

Si la imatge o el text de la impressió es tornen clars o borrosos a causa de la humitat de l'entorn, establiu <Mode d'humitat ambiental>.
Si feu servir l'equip en un entorn on la humitat és alta, pot ser que la densitat del tòner en la impressió sigui inferior o que es produeixi una irregularitat. Aquests problemes es poden resoldre si s'estableix <Mode d'humitat ambiental> en <Humitat alta>.
Si feu servir l'equip en un entorn on la humitat és baixa, pot ser que les imatges i el text es tornin borrosos. Aquest problema es pot resoldre si s'estableix <Mode d'humitat ambiental> en <Humitat baixa>.

Ajustar separació de paper

Aquesta opció s'aplica quan el tipus de paper personalitzat desat és <Fi (60 g/m2)>. Si es produeix un encallament de paper en fer una impressió a dues cares, seleccioneu <Nivell 1> o <Nivell 2>. Si se selecciona <Nivell 1>, l'efecte de correcció serà més dèbil, al contrari que si s'estableix <Nivell 2>.
Pot ser que es ressalti l'aspror de la imatge impresa si se selecciona <Mode 2>.

Corregir buit amb àrea emplenam.

Si imprimiu utilitzant el tipus de paper personalitzat desat i les àrees ombrejades de les imatges o els textos tenen taques blanques, ho podeu corregir establint aquesta opció en <On>.
57HJ-0JL