Problemes amb els resultats d'impressió

La imatge impresa està desplaçada o torta.

Les guies de paper estan mal alineades?

Feu coincidir les guies amb el paper carregat a l'origen de paper.

Les imatges són desiguals o poc visibles.

El paper està humit?

Canvieu el paper per un altre que no estigui humit.

La gradació i la densitat estan configurades correctament?

Dueu a terme un ajust de la gradació.
Ajust de la gradació
Si la densitat no millora mitjançant l'ajustament de la densitat, es pot millorar corregint la densitat estàndard.
Ajustar la densitat estàndard

S'ha generat condensació?

Si hi ha un canvi brusc de temperatura a l'espai on es troba l'equip, les imatges i els textos es poden tornar clars o borrosos per la formació de gotes d'aigua a l'interior de l'equip (condensació). Establiu <Controlar condensació identificada> a <On>.
<Controlar condensació identificada>

Apareixen bandes negres.

L'àrea de lectura d'alimentació de documents és bruta?

Netegeu l'àrea de lectura d'alimentació de documents.
Neteja de l'alimentador

Es produeixen transparències.

La densitat del fons s'ha ajustat correctament?

Si detecteu pèrdues de tinta al resultat de la impressió, podeu millorar el problema i obtenir una còpia neta ajustant la densitat del fons.
Operacions de còpia bàsiques
Funcions bàsiques per enviar faxos
Ajust de la densitat

Les imatges no s'imprimeixen a la cara correcta del paper.

L'orientació del paper carregat és la correcta?

Comproveu l'orientació i el costat del paper que està cap amunt. Torneu a carregar el paper si no està ben orientat.
Càrrega de paper

Les imatges no s'imprimeixen amb la mida correcta.

La mida de l'original i la mida del paper carregat són les mateixes?

Canvieu el paper carregat per un altre de la mida amb la qual voleu imprimir.
Feu coincidir la [Output Size] del controlador de la impressora amb la mida del paper amb el qual imprimireu.

L'orientació no coincideix a totes dues cares del paper quan es fa servir la impressió de doble cara.

Les opcions de la impressió de doble cara són correctes?

Seguiu el procediment descrit a continuació per revisar les opcions d'impressió.
1
Seleccioneu l'orientació de l'original a la pantalla Opcions d'impressió de l'aplicació.
2
A la pantalla [Basic Settings] del controlador, establiu [Orientació] en la mateixa orientació que heu establert al pas 1.
3
Quan comproveu la visualització prèvia d'impressió, establiu [Disseny de pàgina] [Ordre de pàgines] [Una cara/Doble cara/Impressió de quaderns] [Ubicació d'enquadernació].
L'opció [Ordre de pàgines] apareix quan l'opció [Disseny de pàgina] està establerta en [2 en 1] o més.

Els textos i les imatges s'han tornat borrosos.

Imprimiu en un entorn de baixa humitat?

En entorns de baixa humitat, establiu <Mode d'humitat ambiental> a <Humitat baixa>.
Mode d'humitat ambiental

El paper s'encalla en imprimir a doble cara.

Imprimiu a les dues cares del paper fi?

Establiu <Ajustar separació de paper>.
Ajustar separació de paper

Parts de les imatges/dels textos queden en blanc (taca blanca).

No s'imprimeixen les parts ombrejades de les imatges/dels texos i queden en blanc?

Establiu <Corregir buit amb àrea emplenam.> a <On>.
Corregir buit amb àrea emplenam.

Apareixen esquitxades de tòner/taques blanques/ratlles.

Imprimiu en un entorn de baixa temperatura?

Establiu <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua> a <On>.
Configuració del mode de prevenció contra motius de gotes d'aigua

S'aplica una mica de tòner en una àrea no impresa (àrea blanca).

Imprimiu en un entorn de baixa humitat?

Establiu <Mode de prevenció d'entelament>.
Configuració del mode de prevenció contra l'entelament

Les vores dreta i esquerra del paper estan brutes.

El tòner innecessari del tambor s'adhereix al paper.

Establir <Mode d'humitat ambiental> a <Humitat alta> a les opcions de paper pot millorar aquest símptoma.
Opcions de gestió de tipus de paper

Apareixen imatges superposades a zones que no s'imprimeixen.

La fixació del tòner no és correcta.

Quan es produeixen problemes d'imatge perquè la temperatura per fixar el tòner al paper és massa alta, l'opció <Ajustar temperatura de fixació> a <Baix 1> o <Baix 2> pot millorar la impressió.
Opcions de gestió de tipus de paper
Quan la imatge es feble perquè el tòner no està suficientment fixat al paper, canviar el tipus de paper o utilitzar <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)> i <Ajustar nivell de fixació pels sobres> pot millorar la impressió.
Especificació de la mida i el tipus de paper
Millora del rendiment de fixació en alimentar el paper gruixut 4 des de la safata multiús.
Ajust del nivell de fixació per als sobres
La solució per a cada tipus de paper s'indica a continuació.
Tipus de paper
Gramatge del paper
Solució
Fi
60 g/m2
Seleccioneu el tipus de paper a <Tipus de paper>, començant pel més car i continuant pel més gruixut (per exemple, de Normal 1 a Normal 2).
Si canviar a <Normal 3> no millora la fixació, establiu <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>.*1
Normal 1
De 61 a 74 g/m2
Normal 2
De 75 a 89 g/m2
Normal 3
De 90 a 105 g/m2
Establiu <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>.*1
Gruixut 1
De 106 a 120 g/m2
Gruixut 2
De 121 a 135 g/m2
Gruixut 3
De 136 a 163 g/m2
Establiu <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>.
Gruixut 4
De 164 a 199 g/m2
Color
De 75 a 89 g/m2
Seleccioneu <Normal 3> per a <Tipus de paper>.
Si canviar a <Normal 3> no millora la fixació, establiu <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>.*1
Reciclat
De 75 a 89 g/m2
Preperforat
De 75 a 80 g/m2
Transparència
De 100 a 179 g/m2
Seleccioneu <Gruixut 4> per a <Tipus de paper>.
Si canviar a <Gruixut 4> no millora la fixació, establiu <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>.
Etiquetes
130 g/m2
Seleccioneu <Opac> per a <Tipus de paper>.*2
Opac
De 75 a 90 g/m2
Establiu <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>.*1
Sobre
De 80 a 100 g/m2
Establiu <Ajustar nivell de fixació pels sobres>.
*1
Quan s'utilitza <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>, carregueu el paper a la safata multiús.
*2
<Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)> no es pot utilitzar per a etiquetes, ja que no es pot carregar a la safata multiús.

Les solapes dels sobres estan enganxades o la fixació del tòner és deficient.

El nivell de fixació per als sobres és correcte?

Ajusteu el nivell de fixació per als sobres.
Ajust del nivell de fixació per als sobres
6RFE-0KE