<Gestió de dades>

Podeu configurar les opcions per utilitzar les opcions o la informació de l'equip, com les llistes d'adreces, o per gestionar el disc dur de manera segura.
<Importar de memòria USB>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Importar/Exportar>
Podeu importar tota la informació de les opcions d'un dispositiu de memòria USB.
<Exportar a memòria USB>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Importar/Exportar>
Podeu exportar tota la informació de les opcions a un dispositiu de memòria USB.
<Informe del resultat de la importació>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Importar/Exportar>
Seleccioneu per imprimir un informe de resultats d'importació.
<Restringir importar/exportar del servei web>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Importar/Exportar>
Seleccioneu si voleu restringir les operacions d'importació i exportació amb aplicacions web que no siguin Remote UI (IU remot).
<Eliminació total de dades del disc dur>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Eliminació total dades disc dur>
Seleccioneu si voleu eliminar automàticament la informació innecessària emmagatzemada al disc dur. Eliminació de dades innecessàries del disc dur
<Timing of Deletion>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Eliminació total dades disc dur>
Seleccioneu quan voleu eliminar la informació innecessària. Eliminació de dades innecessàries del disc dur
<Mètode per sobreescriure en mode eliminació>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Eliminació total dades disc dur>
Podeu establir el mode d'eliminació i quantes vegades cal esborrar les dades. Eliminació de dades innecessàries del disc dur
<Inicialitzar totes les dades i opcions>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>
Seleccioneu aquesta opció per restaurar totes les opcions de l'equip als valors predeterminats de fàbrica i eliminar completament la informació emmagatzemada a l'equip. Normalment no cal utilitzar aquesta opció, però resulta útil per esborrar la informació personal o confidencial abans de desprendre's de l'equip. Inicialització de totes les dades i opcions
<Opcions de TPM>
 <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>
Si l'opció TPM està activada, podeu desar sense problemes la clau de xifratge al xip TPM (clau de TPM) que xifra la informació confidencial, com ara la contrasenya, el parell de claus públiques per a la comunicació TLS i el certificat d'usuari desats a l'equip. D'aquesta manera evitareu la filtració d'informació important de l'equip. Si falla el xip TPM, també podreu recuperar el sistema restaurant la clau.
57HJ-0HW