Configuració de la clau i el certificat per a TLS

Podeu utilitzar la comunicació xifrada TLS per impedir el rastreig de ports, la falsificació i la manipulació de dades que s'intercanvien entre l'equip i altres dispositius com ara ordinadors. Quan configureu les opcions per la comunicació xifrada TLS, heu d'especificar una clau i un certificat (certificat de servidor) per utilitzar-los per al xifratge. Podeu utilitzar la clau i el certificat preinstal·lats a l'equip o podeu generar els vostres propis o adquirir-los d'una autoritat de certificació. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de xarxa (NetworkAdmin).
Si voleu utilitzar una clau i un certificat generats pel vostre compte, genereu la clau i el certificat abans de portar a terme el procediment següent. Generació de la clau i el certificat per a la comunicació de xarxa
Si voleu utilitzar una clau i un certificat adquirits d'una autoritat de certificació (CA), deseu la clau i el certificat abans de portar a terme el procediment següent. Desament d'una clau i un certificat
Si establiu <Mètode xifratge formats per a FIPS 140-2> en <On>, podeu fer que el mètode de xifratge de comunicació TLS compleixi amb FIPS 140-2 aprovat pel govern dels Estats Units. <Mètode xifratge formats per a FIPS 140-2>
Si <Mètode xifratge formats per a FIPS 140-2> s'ha establert en <On>, es produirà un error quan intenteu especificar un certificat per a TLS que utilitzi un algoritme no reconegut per FIPS (inferior a RSA2048bit).
Si establiu <Mètode xifratge formats per a FIPS 140-2> en <On> i efectueu un enviament a un equip remot que no admet els algoritmes de xifratge compatibles amb FIPS, es produirà un error de comunicació.
1
Premeu .
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de TLS>.
3
Premeu <Clau i certificat>.
4
Seleccioneu la clau i certificat que cal utilitzar per a la comunicació xifrada TLS i premeu <Convertir en predetermin.>  <Sí>.
Si voleu utilitzar la clau i el certificat preinstal·lats, seleccioneu <Default Key>.
La comunicació xifrada TLS no pot utilitzar <Device Signature Key>, que s'utilitza per a la signatura del dispositiu, ni <AMS>, que s'utilitza per a restriccions d'accés.
5
Premeu <Bé>.
6
Premeu <Especificar versions permeses>.
7
Especifiqueu <Especificar versions permeses> i <Versió mínima>  premeu <Bé>.
8
Premeu <Opcions d'algorisme>.
9
Seleccioneu l'algorisme de xifratge i la restricció DSA que vulgueu utilitzar premeu <Acceptar> <Acceptar>.
10
Premeu  <Aplicar canv. a opcs.> <Sí>.
L'equip es reinicia i s'apliquen les opcions.
57HJ-0A2