Desament d'una clau i un certificat per a la comunicació de xarxa

Podeu utilitzar Remote UI (IU remot) per desar claus/certificats, certificats de CA i certificats S/MIME a l'equip des del vostre ordinador. També podeu utilitzar Remote UI (IU remot) per desar una llista de revocació de certificats (CRL), que verifica la validesa de certificats rebuda dels interlocutors de la comunicació. Designeu un administrador per desar aquests elements.
Els mètodes de comunicació enumerats a continuació utilitzen una clau/un certificat o un certificat de CA. Si voleu utilitzar una clau i un certificat desats en la comunicació real, haureu d'especificar la clau i el certificat a les opcions per a cada mètode de comunicació. Tanmateix, no cal especificar un certificat de CA en format X.509 DER a les opcions per a cada mètode de comunicació. Podeu utilitzar-lo simplement desant-lo a l'equip.

Desament d'una clau i un certificat

Es poden desar claus i certificats (certificats de servidor) mitjançant Remote UI (IU remot). Per obtenir informació sobre les claus i els certificats que es poden desar a l'equip, vegeu Especificacions del sistema.
1
Inicieu Remote UI (IU remot). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Feu clic a [Register Key and Certificate...].
5
Feu clic a [Install...].
6
Instal·leu la clau i el certificat.
Feu clic a [Browse...], especifiqueu el fitxer (clau i certificat) que cal instal·lar i feu clic a [Start Installation].
7
Deseu la clau i el certificat.
1
Seleccioneu la clau i el certificat que vulgueu desar i feu clic a [Register].
2
Introduïu el nom de la clau i la contrasenya i feu clic a [OK].
[Key Name]
Utilitzeu caràcters alfanumèrics per introduir el nom de la clau que s'ha desat a l'equip.
[Password]
Utilitzeu caràcters alfanumèrics per introduir la contrasenya de la clau privada que s'ha establert per al fitxer que cal desar.
Gestió de claus i certificats
Podeu comprovar les opcions detallades o eliminar claus i certificats a la pantalla que es mostra al pas 4.
Si apareix , vol dir que la clau està malmesa o no és vàlida.
Si apareix , vol dir que el certificat corresponent a la clau no existeix.
Feu clic a un nom de clau per visualitzar informació detallada sobre el certificat. També podeu fer clic a [Verify Certificate] en aquesta pantalla per comprovar si el certificat és vàlid.
Per eliminar una clau i un certificat, seleccioneu el que vulgueu eliminar i feu clic a [Delete]  [OK].

Desament d'un certificat de CA

Els certificats de CA en format X.509 DER estan preinstal·lats a l'equip. Podeu desar un certificat de CA nou si cal per a una funció específica. Per obtenir informació sobre els certificats de CA que es poden desar a l'equip, vegeu Especificacions del sistema.
1
Inicieu Remote UI (IU remot). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Feu clic a [Register CA Certificate...].
5
Feu clic a [Install...].
6
Instal·leu el certificat de CA.
Feu clic a [Browse...], especifiqueu el fitxer (certificat de CA) que cal instal·lar i feu clic a [Start Installation].
7
Deseu el certificat de CA.
Seleccioneu el certificat de CA que vulgueu desar i feu clic a [Register...].
Gestió dels certificats de CA
Podeu comprovar les opcions detallades o eliminar certificats de CA a la pantalla que es mostra al pas 4.
Feu clic a  per veure informació detallada sobre el certificat de CA. També podeu fer clic a [Verify Certificate] en aquesta pantalla per comprovar si el certificat de CA és vàlid.
Per eliminar un certificat de CA, seleccioneu el que vulgueu eliminar i feu clic a [Delete]  [OK].

Desament d'un certificat S/MIME

Podeu desar un certificat de clau pública (certificat S/MIME) per utilitzar-lo per xifrar correu electrònic/I-fax amb S/MIME. Per obtenir informació sobre els certificats S/MIME que es poden desar a l'equip, vegeu Especificacions del sistema. Per obtenir informació sobre com configurar les opcions per a S/MIME, vegeu <Opcions de corr. electr./I-fax> <Opcions d'S/MIME>.
1
Inicieu Remote UI (IU remot). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Device Management] [S/MIME Certificate Settings].
4
Feu clic a [Register S/MIME Certificate...].
5
Deseu el certificat S/MIME.
Feu clic a [Browse...], especifiqueu el fitxer (certificat S/MIME) que cal desar i feu clic a [Register].
Gestió de certificats S/MIME
Podeu comprovar les opcions detallades o eliminar certificats S/MIME a la pantalla que es mostra al pas 4.
Feu clic a  per veure informació detallada sobre el certificat S/MIME. També podeu fer clic a [Verify Certificate] en aquesta pantalla per comprovar si el certificat S/MIME és vàlid.
Per eliminar un certificat S/MIME, seleccioneu el que vulgueu eliminar i feu clic a [Delete]  [OK].

Desament d'una llista de revocació de certificats (CRL)

Podeu utilitzar Remote UI (IU remot) per desar una llista de revocació de certificats (CRL). Per obtenir informació sobre les CRL que es poden desar a l'equip, vegeu Especificacions del sistema.
1
Inicieu Remote UI (IU remot). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Device Management]  [Certificate Revocation List (CRL) Settings].
4
Feu clic a [Register CRL...].
5
Deseu la CRL.
Feu clic a [Browse...], especifiqueu el fitxer (CRL) que cal desar i feu clic a [Register].
Gestió de CRL
Podeu comprovar les opcions detallades o eliminar CRL a la pantalla que es mostra al pas 4.
Feu clic a per veure'n informació detallada. També podeu fer clic a [Verify CRL] en aquesta pantalla per comprovar si la CRL és vàlida.
Per eliminar una CRL, seleccioneu la que vulgueu eliminar i feu clic a [Delete]  [OK].
57HJ-0C2