<Opcions seguretat>

Podeu especificar les opcions relatives a la funció d'autenticació d'usuaris, contrasenya i xifratge.
<Prohibir autenticació amb l'ID de departament i PIN>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de la funció d'autenticació>
Seleccioneu si voleu prohibir l'autenticació amb un ID de departament i un PIN quan treballeu des de la impressora o l'escàner. Si heu seleccionat <On>, l'autenticació amb ID i PIN d'administrador del sistema també està prohibida si treballeu des d'un programari de gestió de dispositiu.
<Opcions de tancament>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de la funció d'autenticació>
Seleccioneu si voleu bloquejar usuaris perquè no puguin iniciar sessió durant un període específic de temps després d'un nombre determinat d'intents consecutius d'inici de sessió no vàlids. Aquesta opció no és vàlida per a l'autenticació amb ID o PIN de departament, ni per a l'autenticació per a la bústia.
<Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Seleccioneu si voleu prohibir l'emmagatzematge en memòria cau d'una contrasenya introduïda en iniciar sessió.
<Mostrar avís si s'usa la contrasenya predeterminada>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Seleccioneu si voleu visualitzar la pantalla per canviar la contrasenya quan l'administrador iniciï sessió a l'equip fent servir el nom d'usuari i la contrasenya predeterminats.
<Permetre ús de contrasenya predet. per accés remot>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Seleccioneu si voleu permetre l'ús de la contrasenya predeterminada quan s'iniciï sessió des de Remote UI (IU remot).
<Opcions de longitud mínima>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu configurar el nombre mínim de caràcters necessaris per desar una contrasenya per tal d'evitar la simplificació de les contrasenyes. Si establiu la longitud d'una contrasenya, els usuaris no es poden registrar sense contrasenya.
<Opcions de període de validesa>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu establir un període de caducitat de la contrasenya per forçar als usuaris a canviar periòdicament la seva contrasenya, amb la finalitat d'evitar la simplificació de les contrasenyes.
<Prohibir l'ús de 3 o més caract. idèntics consecutius>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè no s'utilitzi el mateix caràcter tres o més vegades seguides.
<Useu almenys 1 caràcter en majúscules>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè només es desin les que incloguin almenys un caràcter en majúscula.
<Useu almenys 1 caràcter en minúscules>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè només es desin les que incloguin almenys un caràcter en minúscula.
<Useu almenys 1 dígit>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè només es desin les que incloguin almenys un nombre.
<Useu almenys 1 símbol>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè només es desin les que incloguin almenys un símbol.
<Prohibir l'ús de xifratge feble>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions de xifratge>
Seleccioneu si voleu restringir l'ús de xifratge dèbil, o d'una clau i un certificat amb un xifratge dèbil. Funcions de gestió
<Mètode xifratge formats per a FIPS 140-2>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions de xifratge>
Especifiqueu si creeu la funció amb xifratge d'acord amb FIPS 140-2.
<Verificar sistema en iniciar>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions de verificació del sistema>
Podeu configurar l'equip perquè verifiqui la integritat del microprogramari, del sistema i de les aplicacions MEAP de l'equip a l'inici.
<McAfee Embedded Control>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions de verificació del sistema>
Quan l'equip està treballant, la funció McAfee Embedded Control s'utilitza per evitar la modificació no autoritzada de programes i l'execució de programes no autoritzats, per millorar la fiabilitat del sistema.
6RFE-0JA