Inici de la sincronització d'opcions

Utilitzeu Remote UI (IU remot) per especificar les opcions per iniciar la sincronització i inicieu la sincronització. Per portar a terme el desament calen privilegis d'administrador.

Sincronització d'opcions personalitzades

Especifiqueu les opcions per a l'equip servidor i per a cada equip client. Decidiu prèviament quin equip voleu utilitzar com a equip servidor.
1
Inicieu Remote UI (IU remot). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Synchronize Custom Settings] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Change Connection Destination...].
4
Especifiqueu les opcions necessàries.
[Service]
Seleccioneu [Start] per utilitzar l'equip com a equip servidor.
[Service]
Seleccioneu [Start] per utilitzar l'equip com a equip client.
Per utilitzar l'equip com a equip servidor/client, seleccioneu [Start] per a [Service] tant a [Synchronize Custom Settings (Server)] com a [Synchronize Custom Settings (Client)].
5
Si l'equip és un equip client, especifiqueu les altres opcions necessàries.
[Destination Server Address:]
Introduïu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió de l'equip servidor. Quan especifiqueu el número de port, s'ha d'especificar "8443". El número de port es pot ometre. Si es deixa en blanc, l'equip servidor es detecta automàticament.
Opcions d'exemple (IPv4):
Amb una adreça IP: 192.168.18.138
Amb un nom d'amfitrió: v4.server.canon.com
Opcions d'exemple (IPv6):
Amb una adreça IP: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Amb un nom d'amfitrió: v6.server.canon.com
Quan especifiqueu el número de port: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Introduïu el nombre d'encaminadors que s'han de saltar (el nombre d'encaminadors a través dels quals s'ha d'establir la comunicació). Si aquest valor és massa petit, és possible que no es detecti l'equip servidor amb la detecció de xarxa. Si no voleu activar establir la comunicació a través d'encaminadors, especifiqueu "1".
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Introduïu l'ID i la contrasenya d'un compte d'usuari amb privilegis d'administrador per a l'equip que s'utilitzarà com a equip servidor.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Seleccioneu la casella per aplicar les opcions <Canviar idioma/teclat>, <Accessibilitat> i <SSID personal i opcions de clau de xarxa> quan sigui possible si no s'han pogut aplicar immediatament després d'iniciar la sessió.
En els casos següents, la sincronització es pot establir sense dur a terme el pas 5.
Si els dispositius que s'han de sincronitzar estan a l'abast del mateix encaminador.
Quan l'opció <Usar autenticació d'usuari> estigui establerta en <On> a l'equip servidor (vegeu <Usar autenticació d'usuari>) i l'autenticació d'usuaris estigui establerta com a servei d'inici de sessió (vegeu Canvi dels serveis d'inici de sessió)
Quan no s'hagi introduït res a [User Account ID for Authentication:] als equips clients (l'element és nul)
Quan el servei per sincronitzar les opcions personalitzades s'hagi iniciat a l'equip servidor (en el cas que l'equip sigui un equip servidor/client, l'opció es pot canviar si inicieu el servei servidor i el servei client al mateix temps)
Quan només hi hagi un equip servidor per sincronitzar les opcions personalitzades a la mateixa xarxa
L'equip client no pot connectar-se mitjançant la cerca en els següents casos. Introduïu l'adreça IPv4 de l'adreça del servidor de destinació.
Si les opcions de la xarxa a l'equip servidor inclouen IPv4 i IPv6, i si IPv6 té prioritat i IPv6 es desactiva en l'equip client.
Si la línia principal s'utilitza per a les opcions de la xarxa de l'equip servidor i la sublínia s'utilitza per a les opcions de xarxa de l'equip client
Si la sublínia s'utilitza per a les opcions de xarxa de l'equip servidor, especifiqueu les opcions següents.
Servidos i equip client: Introduïu l'adreça IP de la línia principal o localhost com a adreça del servidor de destinació.
Equip client: Introduïu l'adreça IP de la sublínea de l'equip servidor com a adreça del servidor de destinació.
6
Feu clic a [Change].
7
Reinicieu l'equip. Apagar/reiniciar l'equip
Aquesta operació no és necessària per a un equip servidor o un equip servidor/client.
Si l'equip és un equip servidor o un equip servidor/client, procediu a especificar les opcions de sincronització detallades. Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
Consulta del registre de comunicació per a la sincronització
Podeu consultar el registre de comunicació des de la pantalla per sincronitzar opcions personalitzades. El registre també es pot baixar com a fitxer.
El nivell registrat és "Warning" (Advertència) quan l'equip servidor no es pot comunicar temporalment.
El nivell registrat és "Error" quan s'ha superat la quantitat màxima de dades que es poden desar o quan s'ha produït un error d'autenticació de l'equip servidor.
Opcions de sincronització senzilla
La sincronització d'opcions personalitzades es pot iniciar des del tauler de control per a les impressores multifunció Canon amb el mateix encaminador.
Per a l'equip servidor:
Premeu  (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  i establiu <Sincronitzar opcions personalitzades (servidor)> en <Activar>.
Per a l'equip client:
Premeu  (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  i establiu <Sincronitzar opcions personalitzades (client)> en <Activar>.
Si l'equip s'utilitza com a equip servidor/client, establiu també <Sincronitzar opcions personalitzades (client)> en <Activar>.
Com a mètode d'autenticació ha d'estar activada l'opció Autenticació d'usuari.
Atenció quan cancel·leu la sincronització
Quan un equip client cancel·li la sincronització d'opcions personalitzades, l'equip client deixarà de poder recuperar les opcions de cada usuari desat a l'equip servidor. Per tant, pot ser que les dades personalitzades d'un equip que ha estat equip client no siguin les més recents després de cancel·lar la sincronització de les opcions personalitzades.
6RFE-0E7