<Gestió d'usuaris>

Podeu configurar les opcions per gestionar usuaris de l'equip amb una aplicació d'autenticació d'usuaris.
<Canviar contrasenya>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Els usuaris registrats a l'equip poden canviar la seva contrasenya d'inici de sessió. Aquesta opció no apareix si l'usuari ha iniciat sessió amb privilegis d'administrador.
<Desar/Editar usuari autenticat>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu aquesta opció per registrar usuaris a l'equip i especifiqueu la informació d'usuari, com la contrasenya i el nivell de privilegi. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
<Usar autenticació d'usuari>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si voleu activar la funció de gestió d'autenticació personal. També podeu seleccionar quins mètodes d'inici de sessió voleu utilitzar per a l'autenticació d'usuaris. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
<Nombre memòries cau per a usuaris d'inici de sessió>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Autenticació mitjançant teclat>
Seleccioneu si voleu visualitzar els noms dels usuaris que hagin iniciat sessió anteriorment en una llista desplegable a la pantalla d'inici de sessió. Seleccioneu <0> per ocultar l'historial d'inici de sessió, i seleccioneu <1> per visualitzar només el nom de l'usuari que hagin iniciat sessió més recentment. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
<Mostrar botó per canviar contras. al menú Opcions>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Autenticació mitjançant teclat>
Seleccioneu si voleu permetre que els usuaris canviïn les contrasenyes mitjançant , a la part superior dreta de la pantalla d'inici de sessió. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
<Usar les tecles numèriques per l'autenticació>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Autenticació mitjançant teclat>
Si el nom d'usuari i la contrasenya estan formats només per números, l'autenticació només es pot fer amb el teclat numèric.
<Opcions de pantalla d'inici de sessió>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Especifiqueu quan voleu visualitzar la pantalla d'inici de sessió seleccionant "quan comenceu a utilitzar l'equip" o "després de prémer el botó de funció". Si seleccioneu "després de prémer el botó de funció", podeu especificar les funcions que requereixin l'inici de sessió de l'usuari. Especificació de quan s'ha de mostrar la pantalla d'inici de sessió
<Funcions restringides>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si voleu restringir l'ús de funcions concretes quan la gestió d'autenticació personal estigui activada. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
<Restringir treb. dispositiu remot sense autent. usuari>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si voleu aplicar la gestió d'autenticació personal quan imprimiu, envieu faxos i llegiu de manera remota a través d'un ordinador. Ús de l'autenticació personal per gestionar la impressió/enviament per fax/lectura remota mitjançant un ordinador
<Rol predeterminat en desar un usuari>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu la funció que cal aplicar als usuaris en situacions com ara quan no hi ha privilegis definits. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
<Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si els noms d'usuari distingeixen entre majúscules i minúscules.
<Permetre l'ús de @ al nom d'usuari>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si voleu permetre l'ús de "@" en els noms d'usuari.
<Opcions d'informació administrador sistema>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>
Configureu la informació de l'administrador del sistema de l'equip. Canvi de l'ID i el PIN de l'administrador del sistema
<Gestió d'ID de departaments>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>
Seleccioneu si voleu gestionar usuaris en grups assignant usuaris a ID de departament. Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament
6RFE-0J6