Addició i edició de la informació d'usuari en fitxers CSV

En aquesta secció es descriu el contingut de cada columna en un fitxer CSV que s'utilitza per importar o exportar. Consulteu aquesta secció quan editeu fitxers CSV.
No obstant això, si s'escriu "No" a la secció "Canvi necessari" d'una columna concreta, no canvieu el contingut d'aquesta columna.
Nom de columna
Canvi necessari
Caràcters vàlids
Caràcters no vàlids
Compatibilitat amb la pantalla de Remote UI (IU remot)
Notes
uid
D'1 a 32 caràcters
Caràcters de control, espais de byte únic i els caràcters següents:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Cal introduir-ho quan s'importa.
"@" pot estar disponible depenent de la configuració. <Permetre l'ús de @ al nom d'usuari>
contrasenya
De 0 a 32 caràcters dins del conjunt de caràcters ISO885915
Caràcters de control
Es mostra "********" (* x 8) quan s'exporta.
Quan actualitzeu la contrasenya, s'eliminarà "********" i se sobreescriurà amb una nova contrasenya. No obstant això, encara que deixeu el camp sense especificar (en blanc) en importar canvis, no se sobreescriurà com a camp buit (en blanc), sinó que conservarà el valor existent.
Si s'omet aquest element quan s'importen canvis, l'usuari existent mantindrà la contrasenya original.
cn
De 0 a 32 caràcters
Caràcters de control
N/D
cn;lang-ja;phonetic
De 0 a 32 caràcters
Caràcters de control
Vegeu les "Notes".
Es mostra com a "fonètic" si l'idioma de la pantalla s'ha establert en "japonès".
cardIdList
ID de targeta: un número de vuit caràcters alfanumèrics com a màxim
Podeu especificar fins a 1.000 elements.
Caràcters alfanumèrics que no siguin de byte únic
Vegeu les "Notes".
Només s'exporta si Copy Card Reader opcional està instal·lat.
Els diversos elements d'informació de la targeta es connecten amb un punt i coma (;).
Aquest element apareix entre "adreça de correu electrònic" i "icona d'imatge" quan s'instal·la Copy Card Reader.
mail
Combinació de caràcters alfanumèrics del 0 al 256 i símbols
Caràcters de control
N/D
avatorImgPath
No
-
-
No es pot modificar. S'assigna automàticament quan s'especifiquen icones d'imatge.
dept_id
Un número de 7 dígits com a màxim
Caràcters numèrics que no siguin de byte únic
N/D
dept_pin
Un número de 7 dígits com a màxim
Caràcters numèrics que no siguin de byte únic
N/D
roleName
De 0 a 32 caràcters
Caràcters de control, espais de byte únic i els caràcters següents:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Si s'omet l'element o si s'especifica un nom que no s'ha desat a la gestió de funcions, es canviarà a l'opció de la funció inicial.
accountExpires
Vegeu les "Notes".
Vegeu les "Notes".
Format AAAAMMDD. S'afegeix "235959" automàticament com a temps un cop importat.
accountDisabled
1 o 0
Qualsevol caràcter excepte "1" (desactivat) o "0" (activat)
N/D
group
De 0 a 64 caràcters.
Podeu especificar fins a 10 elements.
Caràcters de control, espais de byte únic i símbols especials.
Aquí s'escriu el "nom de grup" desat a la gestió de grups d'usuari. Si l'usuari pertany a diversos grups, els noms dels grups es connecten amb un "|".
createDate
Vegeu les "Notes".
Vegeu les "Notes".
-
(N/D)
Resultat d'exportació en format "TAAAAMMDDhhmmssmmm". (La "T" s'afegeix per evitar que el text es malmeti).
Quan s'importa, cal introduir la informació en un dels formats següents.
AAAAMMDDhhmmssmmm
TAAAAMMDDhhmmssmmm
AAAAMMDD
TAAAAMMDD
S'utilitza per organitzar l'ordre en què es desa l'inici de sessió amb foto.
Si ometeu aquest element, la data i l'hora de la importació s'utilitza per a la data i hora de registre d'usuaris nous. En el cas dels usuaris existents, es mantenen la data i l'hora de registre original.
lastLoginDate
Vegeu les "Notes".
Vegeu les "Notes".
-
(N/D)
La data i l'hora en què l'usuari va iniciar sessió per última vegada s'emmagatzemen.
Resultat d'exportació en format "TAAAAMMDDhhmmssmmm". (La "T" s'afegeix per evitar que el text es malmeti).
Quan s'importa, cal introduir la informació en un dels formats següents.
AAAAMMDDhhmmssmmm
TAAAAMMDDhhmmssmmm
AAAAMMDD
TAAAAMMDD
S'utilitza per determinar si un usuari ha iniciat la sessió i si cal eliminar-lo automàticament.
Si s'omet aquest element, la data i l'hora en què l'usuari va iniciar la sessió per última vegada quedaran en blanc per als usuaris nous. Per als usuaris existents, la data i l'hora en què l'usuari va iniciar la sessió per última vegada es mantindran.
dc
No
De 0 a 32 caràcters
Caràcters de control
-
(N/D)
No es pot modificar. S'assignarà automàticament als usuaris següents.
Usuaris desats després de l'autenticació del servidor
Usuaris desats mitjançant l'opció <Desar automàticament en rebre el treball> a l'inici de sessió amb foto
uuid
No
-
-
-
No es pot modificar. S'assigna automàticament quan es desa l'usuari.
sdl_digest
No
-
-
-
No es pot modificar. Es genera automàticament quan es desa o es canvia la contrasenya.
uac_advbox_digest1
No
-
-
-
No es pot modificar. Es genera automàticament quan es desa o es canvia la contrasenya.
uac_advbox_digest2
No
-
-
-
No es pot modificar. Es genera automàticament quan es desa o es canvia la contrasenya.
pin_digest
No
-
-
-
No es pot modificar. Es genera automàticament quan es desa o es canvia el PIN.
server_user_flg
No
-
-
-
No es pot modificar. És una marca d'identificació per a l'usuari desat quan s'ha completat l'autenticació al servidor.
server_user_gp_key
No
-
-
-
No es pot modificar. És un grup al qual pertany l'usuari que s'ha desat quan s'ha completat l'autenticació al servidor.
server_user_gp_value
No
-
-
-
No es pot modificar. És un grup al qual pertany l'usuari que s'ha desat quan s'ha completat l'autenticació al servidor.
CharSet
-
-
-
-
Pel que fa a la codificació UTF8, figurarà "CharSet:UTF8" a la línia de la columna.
La línia al principi del fitxer és la línia de columna.
Els noms dels elements poden no aparèixer en seqüència.
Les codificacions admeses pels fitxers CSV són UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 i coreà.
Les cadenes de text incloses en fitxers CSV exportats figuren entre "[" i "]" si s'aplica qualsevol de les condicions següents. En editar un fitxer CSV i afegir-hi cadenes de text noves que compleixen les condicions següents, poseu-les entre "[" i "]".
Números que comencen amb "0"
Números superiors a 12 dígits
Cadenes de text entre "[" i "]"
6RFE-09R