Configuració de les opcions de gestió d'autenticació personal

El servei d'inici de sessió d'autenticació d'usuaris porta a terme una autenticació personal basada en la informació desada per a cada usuari, i això us permet limitar els usuaris que poden accedir a l'equip. La informació dels usuaris (autenticació) es pot desar en aquest equip i en un servidor extern. Podeu configurar el sistema d'autenticació per utilitzar només aquest equip com a dispositiu d'autenticació o bé podeu especificar addicionalment un servidor d'autenticació LDAP o Active Directory a la xarxa com a dispositiu d'autenticació per utilitzar la informació d'usuari registrada al servidor (Dispositiu d'autenticació). Els administradors també poden especificar les funcions que han d'estar disponibles per a cada usuari, com ara "l'usuari A no té permís per fer còpies" o "l'usuari B té permís per utilitzar totes les funcions de l'equip". Com a mètode d'inici de sessió, podeu introduir la informació d'autenticació, seleccionar un usuari o utilitzar la funció Bluetooth d'un dispositiu mòbil (Mètode d'inici de sessió). Abans de configurar les opcions d'autenticació de l'usuari, decidiu el dispositiu d'autenticació i el mètode d'inici de sessió. Configuració de la gestió d'autenticació personal amb l'autenticació d'usuaris

Dispositiu d'autenticació

Els dispositius d'autenticació descrits a continuació es poden utilitzar per a la gestió de l'autenticació personal. Cada tipus de dispositiu d'autenticació requereix un entorn i opcions diferents. Confirmeu l'entorn del sistema abans de portar a terme la configuració. Especificacions del sistema
Dispositiu local (aquest equip)
La informació dels usuaris es gestiona a la base de dades que hi ha dins l'equip. La informació dels usuaris es desa i s'edita mitjançant el tauler de control o Remote UI (IU remot). Quan el dispositiu local està configurat com a dispositiu d'autenticació autònom, la gestió d'ID de departaments també es pot portar a terme alhora. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
Active Directory/Servidor LDAP
A més del dispositiu local, podeu especificar un servidor LDAP o un servidor Windows amb Active Directory instal·lat com a dispositiu d'autenticació. Un avantatge d'utilitzar aquest tipus de dispositiu és que els usuaris desats al servidor es poden afegir com a usuaris generals sense cap canvi. Per proporcionar privilegis d'administrador a un usuari, cal assignar l'usuari a un grup d'administradors específic a l'Active Directory o al servidor LDAP. Per especificar el dispositiu d'autenticació addicional, heu de desar la informació del servidor utilitzada per a l'autenticació. Desament de la informació del servidor

Mètode d'inici de sessió

Els mètodes d'inici de sessió de l'usuari descrits a continuació estan disponibles per a la gestió de l'autenticació personal. També és possible utilitzar aquests mètodes combinats entre ells. Per a més informació sobre les operacions d'inici de sessió, vegeu Inici de sessió a l'equip.
Autenticació mitjançant el teclat
Amb aquest mètode, els usuaris inicien sessió introduint el seu nom d'usuari i la seva contrasenya utilitzant el teclat que apareix al tauler de control. Aquest mètode està disponible independentment del dispositiu d'autenticació que s'utilitzi.
Autenticació mòbil
Porteu a terme l'autenticació d'usuari amb un dispositiu mòbil. Podeu iniciar la sessió a l'equip amb Canon PRINT Business. Per fer servir aquesta funció es necessiten productes opcionals (Opcions del sistema). Primer heu de configurar les opcions de Bluetooth de l'equip (<Xarxa> <Opcions de Bluetooth>) i introduir informació de l'usuari amb Canon PRINT Business. Per obtenir més informació sobre les opcions i els procediments operatius, vegeu l'Ajuda de l'aplicació.

Configuració de la gestió d'autenticació personal amb l'autenticació d'usuaris

Configureu les opcions d'autenticació personal en l'ordre descrit a continuació.
Comproveu la configuració bàsica.
L'equip està connectat correctament a l'ordinador? Configuració de l'entorn de xarxa
Si utilitzeu un servidor d'autenticació, s'han configurat les opcions de DNS per a l'equip?
Si utilitzeu un servidor d'autenticació, s'han configurat la data i l'hora correctament? Configuració de la data i l'hora
Comproveu el servei d'inici de sessió.
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) amb privilegis d'administrador, feu clic a [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  [Authentication Service Information] i comproveu que el servei d'inici de sessió estigui indicat com a Autenticació d'usuari.
Configureu les opcions del servidor d'autenticació.
Deseu informació dels usuaris al dispositiu local i especifiqueu el servidor d'autenticació.
Seleccioneu el sistema d'autenticació d'usuaris.
Assegureu-vos de finalitzar la sessió després d'acabar d'utilitzar Remote UI (IU remot). Si tanqueu Remote UI (IU remot) sense finalitzar la sessió, pot ser que us costi molt temps iniciar sessió la propera vegada.
Si voleu limitar el mètode d'autenticació a Autenticació d'usuaris (restringir l'ús d'ID d'administrador del sistema per a l'autenticació) quan s'accedeix a l'equip des de programari de gestió de dispositius o un controlador, assegureu-vos d'establir l'opció <Prohibir autenticació amb l'ID de departament i PIN> en <On>. <Prohibir autenticació amb l'ID de departament i PIN>
6RFE-09J